Máy Điều hòa Mitsubishi Electric công nghệ nhật, chạy êm

Mitsubishi Electric 9000 BTU 1 chiều inverter MSY/MUY-JP10VF

Công suất:9000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Mitsubishi Electric 9000 BTU 1 chiều thường MU/MS-HP25VF

Công suất:9000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Mitsubishi Electric 9000 BTU 1 chiều thường MU/MS-HM25VA

Công suất:9000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Mitsubishi Electric 9000 BTU 1 chiều inverter MSY/MUY-GH10VA

Công suất:9000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Mitsubishi Electric 9000 BTU 2 chiều inverter MUZ/MSZ-HL25VA

Công suất:9000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Mitsubishi Electric 12000 BTU 2 chiều inverter MUZ/MSZ-HL35VA

Công suất:12000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Mitsubishi Electric 12000 BTU 1 chiều inverter MSY/MUY-GH13VA

Công suất:12000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Mitsubishi Electric 12000 BTU 1 chiều thường MU/MS-HM35VA

Công suất:12000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Mitsubishi Electric 12000 BTU 1 chiều inverter MSY/MUY-JP13VF

Công suất:12000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Mitsubishi Electric 12000 BTU 1 chiều thường MU/MS-HP35VF

Công suất:12000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Mitsubishi Electric 18000 BTU 1 chiều thường MU/MS-HP50VF

Công suất:18000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Mitsubishi Electric 18000 BTU 1 chiều inverter MSY/MUY-JP18VF

Công suất:18000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Mitsubishi Electric 18000 BTU 1 chiều thường MU/MS-HM50VA

Công suất:18000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Mitsubishi Electric 18000 BTU 1 chiều inverter MSY/MUY-GH18VA

Công suất:18000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Mitsubishi Electric 18000 BTU 2 chiều inverter MUZ/MSZ-HL50VA

Công suất:18000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Mitsubishi Electric 24000 BTU 1 chiều inverter MSY/MUY-GH24VA

Công suất:24000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Mitsubishi Electric 22000 BTU 1 chiều thường MU/MS-HM60VA

Công suất:24000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Mitsubishi Electric 22000 BTU 1 chiều thường MU/MS-HP60VF

Công suất:24000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Mitsubishi Electric 22000 BTU 1 chiều inverter MSY/MUY-JP24VF

Công suất:24000 BTU
Bảo hành:12 tháng

1 chiều 2 chiều báo giá bán lẻ, bán buôn