Máy Điều hòa Midea giá rẻ chỉ hơn 4 triệu, 2020

Máy Điều hoà Midea 9000BTU 1 chiều MSAFB-10CRN8

Công suất: 9.000BTU
Bảo hành:24 Tháng

Máy Điều hòa Midea 2 chiều MSMA-09HR

Công suất: 9.000BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa Midea 9000 BTU 1 chiều inverter MSMAI-10CRDN1

Công suất: 9.000BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa Midea 12000 BTU 1 chiều inverter MSMAI-13CRDN1

Công suất:12.000BTU
Bảo hành:24 tháng

Máy Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-13HRN1

Công suất:12.000BTU
Bảo hành:24 tháng

Máy Điều hoà Midea 12000BTU 1 chiều MSAFB-12CRN8

Công suất:12.000BTU
Bảo hành:24 tháng

Máy Điều hoà Midea 18000BTU 1 chiều MSAFB-18CRN8

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Máy Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-18HRN1

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa Midea 18000 BTU 1 chiều inverter MSMAI-18CRDN1

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa Midea 24000 BTU 1 chiều inverter MSMAI-24CRDN1

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Máy Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-24HRN1

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Máy Điều hoà Midea 24000BTU 1 chiều MSAB1-24CRN1

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

1 chiều 2 chiều báo giá bán lẻ, bán buôn