Điều hòa Tủ Đứng - Điều hòa Cây

Các điều hòa tủ đứng 24000 BTU bán chạy

Điều hòa tủ đứng LG 24000BTU APNQ24GS1A3 inverter ga R410A 1 chiều

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Daikin FVA71AMVM/RZF71CYM tủ cây đứng 24.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FVA71AMVM/RZF71CV2V tủ cây đứng 24.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Điều hòa tủ đứng Sumikura 24000BTU ga R410A 2 chiều APF/APO-H240

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa tủ đứng Sumikura 24000BTU ga R410A 1 chiều APF/APO-240

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Daikin FVQ71CVEB/RZQ71LV1 tủ cây đứng 24.000 BTU 2 chiều inverter

Công suất:26.000
Bảo hành:24 tháng

Máy Điều hòa tủ đứng Gree 24000BTU 1 chiều GVC24AG-K3NNB1A

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:36 tháng

Máy Điều hoà tủ đứng Funiki 24000BTU 2 chiều FH24

Công suất:24.000
Bảo hành:30 tháng

Máy Điều hoà tủ đứng Funiki 24000BTU 1 chiều FC24

Công suất:24.000
Bảo hành:30 tháng

Máy Điều hoà tủ đứng Funiki 27000BTU 1 chiều FC27

Công suất:27.000
Bảo hành:30 tháng

Điều hòa tủ đứng Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter FDF71VNPVD1 24000BTU

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa tủ đứng Mitsubishi Heavy FDC71CR-S5/FDF71CR-S5 24000BTU 1 chiều

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Máy Điều hòa tủ đứng 2 chiều Gree 24000BTU GVH24AG-K1NNA5A

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:36 tháng

Các điều hòa tủ đứng 48000 BTU bán chạy

Daikin FVA140AMVM/RZF140CYM tủ cây đứng 48.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FVA140AMVM/RZF140CVM tủ cây đứng 48.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Điều hòa tủ đứng Sumikura 48000BTU ga R410A 2 chiều APF/APO-H480

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa tủ đứng LG 48000BTU APNQ48GT3E3 inverter ga R410A 1 chiều

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa tủ đứng Sumikura 48000BTU ga R410A 1 chiều APF/APO-480

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa cây Lg 48.000 BTU 1 chiều inverter APNQ48GT3E4

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Điều hòa tủ đứng Sumikura 50000BTU ga R410A 1 chiều APF/APO-500

Công suất:50.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa tủ đứng Sumikura 50000BTU ga R410A 2 chiều APF/APO-H500

Công suất:50.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Daikin FVQ140CVEB/RZQ140LV1(HAY4A) tủ cây đứng 48.000 BTU 2 chiều inverter

Công suất:48.000
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa cây Lg 48.000 BTU 1 chiều inverter APNQ48GT3E4

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Điều hoà tủ đứng Samsung 48000 BTU 1 chiều inverter AFOAKV2SALE

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:Chính hãng 24 tháng

Máy Điều hoà tủ đứng Funiki 27000BTU 2 chiều FH27

Công suất:27.000
Bảo hành:30 tháng

Máy Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 48000Btu FC-48TL11

Công suất:48.000
Bảo hành:Chính hãng 36 tháng

Máy Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều 48000Btu FH-48TL11

Công suất:48.000
Bảo hành:Chính hãng 36 tháng

Máy Điều hòa tủ đứng Trane 48000BTU 1 chiều MCV048BB / TTK048KD

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Các điều hòa tủ đứng 100000 BTU bán chạy

Điều hòa tủ đứng LG 98.000BTU APNQ100LFA0 inverter ga R410A 1 chiều

Công suất:98.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa cây Midea 96000 BTU 2 chiều MFA-96HR/MONA-96HR

Công suất:96.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa cây Midea 96000 BTU 1 chiều MFA-96CR/MONA-96CR

Công suất:96.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa tủ đứng Sumikura 120000BTU ga R410A 1 chiều APF/APO-1200

Công suất:120.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa tủ đứng Sumikura 96000BTU ga R410A 2 chiều APF/APO-H960

Công suất:96.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa tủ đứng Sumikura 96000BTU ga R410A 1 chiều APF/APO-960

Công suất:96.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hoà tủ đứng Samsung 100000 BTU 1 chiều inverter AFOAKV3SALE

Công suất:100.000 BTU
Bảo hành:Chính hãng 24 tháng

Tủ đứng Daikin 1 chiều 80000BTU FVGR08NV1/RUR08NY1

Công suất:80.000
Bảo hành:12 tháng toán máy và 04 năm với máy nén

Đặt sản nối ống gió Daikin 1 chiều 100000BTU FVPGR10NY1/RUR10NY1

Công suất:100.000
Bảo hành:12 tháng toán máy và 04 năm với máy nén

Máy Điều hòa tủ đứng Trane 100000BTU 1 chiều MCV090BB / TTK100KD

Công suất:100.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Máy Điều hòa Tủ đứng Carrier 91000BTU 53QD10C

Công suất:91.000
Bảo hành:12 tháng

Tủ cây Nagakawa 2 chiều 100000BTU NP – C100DL

Công suất:100.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Máy Điều hòa tủ đứng Trane 120000BTU 1 chiều MCV120BB/TTK120RD

Công suất:120.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Máy Điều hoà tủ đứng Funiki 100000BTU 1 chiều FC100

Công suất:100.000
Bảo hành:30 tháng

Máy Điều hoà tủ đứng Funiki 100000BTU 2 chiều FH100

Công suất:100.000
Bảo hành:30 tháng

Giá điều hòa tủ đứng