Điều hòa tủ đứng Casper

Máy Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 18000Btu FC-18TL11

Công suất:18.000
Bảo hành:Chính hãng 36 tháng

Máy Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều 18000Btu FH-18TL11

Công suất:18.000
Bảo hành:Chính hãng 36 tháng

Máy Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều 28000Btu FH-28TL11

Công suất:28.000
Bảo hành:Chính hãng 36 tháng

Máy Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 28000Btu FC-28TL11

Công suất:28.000
Bảo hành:Chính hãng 36 tháng

Máy Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 36000Btu FC-36TL11

Công suất:36.000
Bảo hành:Chính hãng 36 tháng

Máy Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều 36000Btu FH-36TL11

Công suất:36.000
Bảo hành:Chính hãng 36 tháng

Máy Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều 48000Btu FH-48TL11

Công suất:48.000
Bảo hành:Chính hãng 36 tháng

Máy Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 48000Btu FC-48TL11

Công suất:48.000
Bảo hành:Chính hãng 36 tháng

Máy Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 50000Btu FC-50TL11

Công suất:50.000
Bảo hành:Chính hãng 36 tháng

Máy Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều 50000Btu FH-50TL11

Công suất:50.000
Bảo hành:Chính hãng 36 tháng

Giá rẻ nhất