Điều hòa Âm trần Mitsubishi

Điều hòa Mitsubishi Heavy Loại Âm trần nối ống gió - Áp suất tĩnh Thấp- 1 chiều Gas 410A

Loại Âm trần nối ống gió - Áp suất tĩnh Thấp/TB (Duct) - 2 chiều - Inverter - Gas 410A

Điều âm trần Mitsubishi 2 chiều inverter Ga R410A - Dàn lạnh nhỏ 700x700

Điều âm trần Mitsubishi 1 chiều thường ga R410a

Điều âm trần Mitsubishi 2 chiều inverter Ga R410A

Hàng nhật