Máy Điều hòa Panasonic 1 chiều, 2 chiều, inverter 2020

Panasonic CU/CS-XPU9WKH-8 9000 BTU 1 chiều inverter tiêu chuẩn

Công suất:9.000BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CU/CS-N9WKH-8 9000 BTU 1 chiều

Công suất: 9.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CS/CU U9VKH-8 9000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

Công suất:9.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CS-CU Z9VKH-8 9000 BTU 2 chiều inverter cao cấp

Công suất:9.000 BTU
Bảo hành:12 Tháng

Panasonic CU/CS-VZ9VKH-8 9000 BTU 2 chiều inverter Sky

Công suất:9.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CU/CS-VU9UKH-8 9000 BTU 1 chiều inverter Sky

Công suất:9.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CU/CS WPU9WKH-8 9000 BTU 1 chiều inverter WIFI

Công suất:9.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CU/CS XU9VKH-8 9000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

Công suất:9.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CU/CS YZ9UKH-8 9000 BTU 2 chiều inverter tiêu chuẩn

Công suất:9.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CU/CS YZ9WKH-8 9000 BTU 2 chiều inverter tiêu chuẩn

Công suất:9.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CU/CS YZ12WKH-8 12000 BTU 2 chiều inverter tiêu chuẩn

Công suất:12.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CU/CS YZ12UKH-8 12000 BTU 2 chiều inverter tiêu chuẩn

Công suất:12.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CU/CS XU12VKH-8 12000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

Công suất:12.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CU/CS WPU12WKH-8 12000 BTU 1 chiều inverter WIFI

Công suất:12.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CU/CS-VU12UKH-8 12000 BTU 1 chiều inverter Sky

Công suất:12.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CU/CS-VZ12VKH-8 12000 BTU 2 chiều inverter Sky

Công suất:12.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CS-CU Z12VKH-8 12000 BTU 2 chiều inverter cao cấp

Công suất:12.000 BTU
Bảo hành:12 Tháng

Panasonic CU/CS-XPU12WKH-8 12000 BTU 1 chiều inverter tiêu chuẩn

Công suất:12.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CS/CU U12VKH-8 12000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

Công suất:12.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CU/CS-N12WKH-8 12000 BTU 1 chiều

Công suất:12.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CU/CS-N18VKH-8 18000 BTU 1 chiều

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CU/CS-XPU18WKH-8 18000 BTU 1 chiều inverter tiêu chuẩn

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CS/CU U18VKH-8 18000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CS-CU Z18VKH-8 18000 BTU 2 chiều inverter cao cấp

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Panasonic CU/CS-VU18UKH-8 18000 BTU 1 chiều inverter Sky

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CU/CS WPU18WKH-8 18000 BTU 1 chiều inverter WIFI

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CU/CS XU18VKH-8 18000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CU/CS YZ18UKH-8 18000 BTU 2 chiều inverter tiêu chuẩn

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CU/CS XU24VKH-8 24000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CU/CS WPU24WKH-8 24000 BTU 1 chiều inverter WIFI

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CS-CU Z24VKH-8 24000 BTU 2 chiều inverter cao cấp

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Panasonic CS/CU U24VKH-8 24000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CU/CS-N24VKH-8 24000 BTU 1 chiều

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CU/CS-XPU24WKH-8 24000 BTU 1 chiều inverter tiêu chuẩn

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

1 chiều, 2 chiều inverter Báo giá bán lẻ, bán buôn