Điều hòa âm trần Gree

Máy Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GKH18K3BI

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:36 tháng

Máy Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH18K3BI

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:36 tháng

Máy Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH24K3BI

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:36 tháng

Máy Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GKH24K3BI

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:36 tháng

Máy Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GKH30K3BI

Công suất:30.000 BTU
Bảo hành:36 tháng

Máy Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH30K3BI

Công suất:30.000 BTU
Bảo hành:36 tháng

Máy Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH36K3BI

Công suất:36.000 BTU
Bảo hành:36 tháng

Máy Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GKH36K3BI

Công suất:36.000 BTU
Bảo hành:36 tháng

Máy Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GKH48K3BI

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:36 tháng

Máy Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH48K3BI

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:36 tháng

Máy Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GKH42K3BI

Công suất:42.000 BTU
Bảo hành:36 tháng

Máy Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH42K3BI

Công suất:42.000 BTU
Bảo hành:36 tháng

Chính hãng giá rẻ nhất