Điều hòa Multi Daikin

Điều hòa Multi Daikin 1 chiều inverter

Điều hòa Multi Daikin 2 chiều inverter

Điều hòa Daikin Multi S

Điều hòa bán trung tâm