Điều hòa tủ đứng Sumikura

Điều hòa tủ đứng Sumikura 24000BTU ga R410A 1 chiều APF/APO-240

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa tủ đứng Sumikura 24000BTU ga R410A 2 chiều APF/APO-H240

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa tủ đứng Sumikura 28000BTU ga R410A 2 chiều APF/APO-H280

Công suất:28.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa tủ đứng Sumikura 28000BTU ga R410A 1 chiều APF/APO-280

Công suất:28.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa tủ đứng Sumikura 36000BTU ga R410A 1 chiều APF/APO-360CR

Công suất:36.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa tủ đứng Sumikura 36000BTU ga R410A 2 chiều APF/APO-H360

Công suất:36.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa tủ đứng Sumikura 48000BTU ga R410A 2 chiều APF/APO-H480

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa tủ đứng Sumikura 50000BTU ga R410A 2 chiều APF/APO-H500

Công suất:50.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa tủ đứng Sumikura 48000BTU ga R410A 1 chiều APF/APO-480

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa tủ đứng Sumikura 50000BTU ga R410A 1 chiều APF/APO-500

Công suất:50.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa tủ đứng Sumikura 60000BTU ga R410A 1 chiều APF/APO-600

Công suất:60.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa tủ đứng Sumikura 60000BTU ga R410A 2 chiều APF/APO-H600

Công suất:60.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa tủ đứng Sumikura 96000BTU ga R410A 2 chiều APF/APO-H960

Công suất:96.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa tủ đứng Sumikura 96000BTU ga R410A 1 chiều APF/APO-960

Công suất:96.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa tủ đứng Sumikura 120000BTU ga R410A 1 chiều APF/APO-1200

Công suất:120.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa tủ đứng Sumikura 21000BTU ga R410A 1 chiều APF/APO-210

Công suất:21.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Chính hãng giá rẻ nhất