Kích thước của điều hòa âm trần cassette

Điều hòa âm trần Cassete có 2 chuẩn

1. Mini Casste kích thước 700x700
- Kích thước dàn lạnh 575x575 , dầy 286
- Panel kích thước 700x700.
2. Dòng Cassete tiêu chuẩn
- Kích thước dàn lạnh : 840x840, dầy 240
- Kích thước Panel  950x950

Để lắp được điều hòa Cassete thì ta cần hạ trần thạch cao cách trần bê tông tầm 300mm (30 phân), và phải vượt qua dầm bê tông ngang 5 phân, để đi ống đồng, ống thoát nước thải

Chi tiết điều hòa Cassete tham khảo : điều hòa âm trần