Điều hòa Âm trần Daikin

Daikin FCNQ13MV1/RNQ13MV1 âm trần cassette 12000 BTU 1 chiều

Công suất:13.000 BTU
Bảo hành:12 tháng toán máy và 04 năm với máy nén

Daikin FCFC40DVM/RZFC40DVM âm trần 14.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:15.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FCFC50DVM/RZFC50DVM âm trần 18.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FFF50BV1/RZF50CV2V âm trần cassette 18.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FCF50CVM/RZF50CV2V âm trần 18.000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FCNQ18MV1/RNQ18MV19 âm trần cassette 18000 BTU 1 chiều

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 tháng toán máy và 04 năm với máy nén

Daikin FCQ50KAVEA/RZQS50AV1 âm trần Cassette 18.000 BTU 2 chiều inverter

Công suất:17.800 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MV19 âm trần cassette 26000 BTU 1 chiều

Công suất:26.000 BTU
Bảo hành:12 tháng toán máy và 04 năm với máy nén

Daikin FCQ71KAVEA/RZQ71LV1 âm trần Cassette 24.000 BTU 2 chiều inverter

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FCFC71DVM/RZFC71DVM âm trần 24.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FCFC71DVM/RZFC71DY1 âm trần 24.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:34.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FCF71CVM/RZF71CVM âm trần 24.000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FCF71CVM/RZF71CYM âm trần 24.000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FCFC85DVM/RZFC85DVM âm trần 30.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:30.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FCFC85DVM/RZFC85DY1 âm trần 30.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:30.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FCNQ30MV1/RNQ30MV19 âm trần cassette 30000 BTU 1 chiều

Công suất:30.000 BTU
Bảo hành:12 tháng toán máy và 04 năm với máy nén

Daikin FCNQ36MV1/RNQ36MY19 âm trần cassette 36000 BTU 1 chiều

Công suất:36.000 BTU
Bảo hành:12 tháng toán máy và 04 năm với máy nén

Daikin FCFC100DVM/RZFC100DVM âm trần 34.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:34.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FCFC100DVM/RZFC100DY1 âm trần 34.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:34.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FCQ100KAVEA/RZQ100LV1(HAY4A) âm trần Cassette 34.000 BTU 2 chiều inverter

Công suất:34.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FCF100CVM/RZF100CVM âm trần 34.000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

Công suất:34.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FCF100CVM/RZF100CYM âm trần 34.000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

Công suất:34.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FCF140CVM/RZF140CVM âm trần 48.000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FCF140CVM/RZF140CYM âm trần 48.000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FCFC140DVM/RZFC140DY1 âm trần 48.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FCNQ48MV1/RNQ48MY19 âm trần cassette 48000 BTU 1 chiều

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:12 tháng toán máy và 04 năm với máy nén

Daikin FCQ140KAVEA/RZQ140LV1(HAY4A) âm trần Cassette 48.000 BTU 2 chiều inverter

Công suất:49.000
Bảo hành:Chính hãng 12 tháng

Daikin FCQ125KAVEA/RZQ125LV1(HAY4A) âm trần Cassette 45.000 BTU 2 chiều inverter

Công suất:45.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FCFC125DVM/RZFC125DY1 âm trần 42.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:42.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FCNQ42MV1/RNQ42MY19 âm trần cassette 42000 BTU 1 chiều

Công suất:42.000 BTU
Bảo hành:12 tháng toán máy và 04 năm với máy nén

Daikin FCF125CVM/RZF125CVM âm trần 45.000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

Công suất:42.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FCF125CVM/RZF125CYM âm trần 45.000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

Công suất:42.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FFF60BV1/RZF60CV2V âm trần cassette 21.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:21.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FCFC60DVM/RZFC60DVM âm trần 21.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:21.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FCF60CVM/RZF60CV2V âm trần 21.000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

Công suất:21.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FCQ60KAVEA/RZQS60AV1 âm trần Cassette 21.000 BTU 2 chiều inverter

Công suất:21.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FCNQ21MV1/RNQ21MV19 âm trần cassette 21000 BTU 1 chiều

Công suất:21.000 BTU
Bảo hành:12 tháng toán máy và 04 năm với máy nén

Công nghệ nhật