Máy Điều hòa Funiki giá rẻ chỉ từ hơn 4 triệu

Máy Điều hòa Funiki 9000 1 chiều HSC09MMC ga R32

Công suất: 9.000BTU
Bảo hành:30 tháng

Máy Điều hòa Funiki 9000 1 chiều SC09MMC ga R410A

Công suất: 9.000BTU
Bảo hành:30 tháng

Máy Điều hòa Funiki 9000 2chiều SH09MMC ga R410A

Công suất: 9.000BTU
Bảo hành:30 tháng

Máy Điều hòa Funiki 12000 2 chiều SH12MMC ga R410A

Công suất:12.000BTU
Bảo hành:30 tháng

Máy Điều hòa Funiki 12000 1 chiều SC12MMC ga R410A

Công suất:12.000BTU
Bảo hành:30 tháng

Máy Điều hòa Funiki 12000 1 chiều HSC12MMC ga R32

Công suất:12.000BTU
Bảo hành:30 tháng

Máy Điều hòa Funiki 18000 1 chiều HSC18MMC ga R32

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:30 tháng

Máy Điều hòa Funiki 18000 1 chiều SC18MMC ga R410A

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:30 tháng

Máy Điều hòa Funiki 18000 2 chiều SH18MMC ga R410A

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:30 tháng

Máy Điều hòa Funiki 24000 2 chiều SH24MMC ga R410A

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:30 tháng

Máy Điều hòa Funiki 24000 1 chiều SC24MMC ga R410A

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:30 tháng

Máy Điều hòa Funiki 24000 1 chiều HSC24MMC ga R32

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:30 tháng

1 chiều 2 chiều báo giá bán lẻ, bán buôn