Điều hòa Âm trần Panasonic

Panasonic S-18PU2H5-8 âm trần cassette 18.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic U-18PV1H5/S-18PU1H5 âm trần cassette 18.000 BTU 1 chiều

Công suất:18.000BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CU/CS-PC18DB4H âm trần cassette 18.000 BTU 1 chiều

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 Tháng

Panasonic CU/CS-PC24DB4H âm trần cassette 24.000 BTU 1 chiều

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:12 Tháng

Panasonic U-22PV1H5/S-22PU1H5 âm trần cassette 22.000 BTU 1 chiều

Công suất:22.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Panasonic U-25PV1H5/S-25PU1H5 âm trần cassette 24.000 BTU 1 chiều

Công suất:25.000BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic S-24PU2H5-8 âm trần cassette 24.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic S-30PU2H5-8 âm trần cassette 30.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:30.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic U-28PV1H5/S-28PU1H5 âm trần cassette 28.000 BTU 1 chiều

Công suất:28.000BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CU-D28DBH8 / CS-D28DB4H âm trần cassette 28.000 BTU 1 chiều

Công suất:28.000 BTU
Bảo hành:12 Tháng

Panasonic U-30PV1H5/S-30PU1H5 âm trần cassette 30.000 BTU 1 chiều

Công suất:30.000BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CU-D34DBH8 / CS-D34DB4H âm trần cassette 34.000 BTU 1 chiều

Công suất:34.000 BTU
Bảo hành:12 Tháng

Panasonic S-34PU2H5-8 âm trần cassette 34.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:34.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CU-D43DBH8 / CS-D43DB4H âm trần cassette 43.000 BTU 1 chiều

Công suất:43.000 BTU
Bảo hành:12 Tháng

Panasonic U-45PV1H8/S-45PU1H5 âm trần cassette 45.000 BTU 1 chiều

Công suất:45.000BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic S-43PU2H5-8 âm trần cassette 43.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:43.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic U-40PV1H8/S-40PU1H5 âm trần cassette 40.000 BTU 1 chiều

Công suất:40.000BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic U-50PV1H8/S-50PU1H5 âm trần cassette 50.000 BTU 1 chiều

Công suất:50.000BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CU-D50DBH8 / CS-D50DB4H âm trần cassette 50.000 BTU 1 chiều

Công suất:50.000 BTU
Bảo hành:12 Tháng

Panasonic S-48PU2H5-8 âm trần cassette 48.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic S-21PU2H5-8 âm trần cassette 21.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:21.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Chính hãng giá rẻ nhất