Điều hòa Âm trần Midea

Điều hòa âm trần Midea 18000 BTU 2 chiều MCA3-18HRN1

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa âm trần Midea 18000 BTU 1 chiều MCA3-18CRN1

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa âm trần Midea 28000 BTU 1 chiều MCD-28CRN1

Công suất:28.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa âm trần Midea 28000 BTU 2 chiều MCD-28HRN1

Công suất:28.000BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa âm trần Midea 36000 BTU 2 chiều MCD-36HRN1-R

Công suất:36.000BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa âm trần Midea 36000 BTU 1 chiều MCD-36CRN1

Công suất:36.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa âm trần Midea 60000 BTU 2 chiều MCD-60HRN1

Công suất:60.000BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa âm trần Midea 60000 BTU 1 chiều MCD-60CRN1

Công suất:60.000BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa âm trần Midea 50000 BTU 1 chiều MCD-50CRN1

Công suất:50.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa âm trần Midea 50000 BTU 2 chiều MCD-50HRN1

Công suất:50.000BTU
Bảo hành:24 tháng

Chính hãng giá rẻ nhất