Máy Điều Hòa Mitsubishi Heavy inverter giá rẻ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 1 chiều SRK/SRC 10CRS-S5

Công suất:10.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 1 chiều inverter SRC/SRK10YW-S5

Công suất:9000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 1 chiều inverter SRC/SRK10YL-S5

Công suất:9000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 2 chiều inverter SRK/SRC25ZSPS-S5

Công suất:9.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 2 chiều inverter SRK/SRC 25ZJ-S5

Công suất:9.000 BTU
Bảo hành:12 Tháng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 2 chiều inverter SRK/SRC 25ZS-S5

Công suất:9.000 BTU
Bảo hành:12 Tháng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 1 chiều SRK/SRC 09CTR

Công suất:9.000BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU 1 chiều SRK/SRC 12CT-S5

Công suất:12.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU 2 chiều inverter SRK/SRC 35ZS-S5

Công suất:12.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU 2 chiều inverter SRK/SRC35ZSPS-S5

Công suất:12.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU 1 chiều inverter SRC/SRK13YL-S5

Công suất:12000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU 1 chiều inverter SRC/SRK13YW-S5

Công suất:12000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU 1 chiều SRK/SRC 13CRS-S5

Công suất:13.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU 1 chiều SRK/SRC 19CSS-S5

Công suất:18.100 BTU
Bảo hành:12 tháng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU 1 chiều inverter SRC/SRK18YW-S5

Công suất:18000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU 1 chiều inverter SRC/SRK18YL-S5

Công suất:18000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 14000 BTU 2 chiều inverter SRK/SRC45ZSPS-S5

Công suất:14.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU 2 chiều inverter SRK/SRC 50ZS-S5

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 Tháng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU 1 chiều SRK/SRC 18CS-S5

Công suất:17.060 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 24000 BTU 1 chiều SRK/SRC 24CS-S5

Công suất:22.860 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 24000 BTU 2 chiều inverter SRK/SRC 71ZS-S5

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:24 Tháng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 24000 BTU 1 chiều inverter SRC/SRK24YW-S5

Công suất:24000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 24000 BTU 1 chiều SRK/SRC 25CSS-S5

Công suất:24.600 BTU
Bảo hành:24 tháng

1 chiều 2 chiều báo giá bán lẻ, bán buôn