Điều hòa Multi - Điều hòa một dàn nóng nhiều dàn lạnh

Các điều hòa multi bán chạy

Daikin BRC073A4 Điểu khiển

Công suất:Điều khiển
Bảo hành:12 tháng, 4 năm máy nén

Daikin BRC086A11 Điểu khiển

Công suất:Điều khiển
Bảo hành:12 tháng, 4 năm máy nén

Daikin FFA35RV1V cassette Multi NX 2 chiều inverter ga R32 12.000 BTU

Công suất:12.000 BTU
Bảo hành:12 tháng, 4 năm máy nén

Dàn áp trần Mitsubishi 42700BTU 2 chiều inverter FDEN125VF

Công suất:42.700 BTU
Bảo hành:24 tháng

Daikin CDXM71RVMV ống gió Daikin Multi NX 2 chiều inverter 24.000 BTU

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:12 tháng, 4 năm máy nén

Daikin BRC086A21 Điểu khiển

Công suất:Điều khiển
Bảo hành:12 tháng, 4 năm máy nén

Dàn ống gió Mitsubishi17100BTU 2 chiều inverter FDUM50VF

Công suất:17.100 BTU
Bảo hành:24 tháng

Dàn áp trần Mitsubishi 13700BTU 2 chiều inverter FDEN40VF

Công suất:13.700 BTU
Bảo hành:24 tháng

Dàn cassette Mitsubishi 20500BTU 2 chiều inverter FDTC60VF

Công suất:20.500 BTU
Bảo hành:24 tháng

Dàn nóng multi Mitsubishi heavy 68300BTU 2 chiều inverter FDC200VSA

Công suất:68.300 BTU
Bảo hành:24 tháng

Daikin CTKM25RVMV treo tường Daikin Multi NX 1 chiều inverter ga R32

Công suất:9.000 BTU
Bảo hành:12 tháng, 4 năm máy nén

Dàn lạnh ống gió Mitsubishi Heavy12000BTU 2 chiều inverter SRR35ZS-S

Công suất:12000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Dàn cassette Mitsubishi 13700BTU 2 chiều inverter FDTC40VF

Công suất:13.700 BTU
Bảo hành:24 tháng

Dàn cassette Mitsubishi 13700BTU 2 chiều inverter FDT40VF

Công suất:13.700 BTU
Bảo hành:24 tháng

Daikin 3MXM52RVMV Dàn nóng Multi NX 2 chiều inverter 18.000 BTU

Công suất: 18.000BTU
Bảo hành:12 tháng, 4 năm máy nén

Dàn lạnh ống gió Mitsubishi Heavy22000BTU 2 chiều inverter SRR60ZS-S

Công suất:21000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Dàn ống gió Mitsubishi42700BTU 2 chiều inverter FDUM125VF

Công suất:42.700 BTU
Bảo hành:24 tháng

Dàn lạnh ống gió Mitsubishi Heavy18000BTU 2 chiều inverter SRR50ZS-S

Công suất:18000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Daikin CDXM25RVMV ống gió Daikin Multi NX 2 chiều inverter 9.000 BTU

Công suất:9.000 BTU
Bảo hành:12 tháng, 4 năm máy nén

Daikin BRC1E63 Điểu khiển

Công suất:Điều khiển
Bảo hành:12 tháng, 4 năm máy nén

Dàn áp trần Mitsubishi 24200BTU 2 chiều inverter FDEN71VF1

Công suất:24.200 BTU
Bảo hành:24 tháng

Dàn nóng multi Mitsubishi heavy 24200BTU 2 chiều inverter FDC71VNX

Công suất:24.200 BTU
Bảo hành:24 tháng

Daikin CDXM50RVMV ống gió Daikin Multi NX 2 chiều inverter 18.000 BTU

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 tháng, 4 năm máy nén

Dàn nóng multi Mitsubishi heavy 47800BTU 2 chiều inverter FDC140VN

Công suất:47.800 BTU
Bảo hành:24 tháng

Daikin CDXM60RVMV ống gió Daikin Multi NX 2 chiều inverter 21.000 BTU

Công suất:21.000 BTU
Bảo hành:12 tháng, 4 năm máy nén

Dàn nóng multi Mitsubishi heavy 34100BTU 2 chiều inverter FDC100VNP

Công suất:34.100 BTU
Bảo hành:24 tháng

Daikin 4MXM68RVMV Dàn nóng Multi NX 2 chiều inverter 24.000 BTU

Công suất: 24.000BTU
Bảo hành:12 tháng, 4 năm máy nén

Dàn cassette Mitsubishi 19100BTU 2 chiều inverter FDT60VF

Công suất:19.100 BTU
Bảo hành:24 tháng

Daikin FFA25RV1V cassette Multi NX 2 chiều inverter ga R32 9.000 BTU

Công suất:9.000 BTU
Bảo hành:12 tháng, 4 năm máy nén

Daikin FFA50RV1V cassette Multi NX 2 chiều inverter ga R32 18.000 BTU

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 tháng, 4 năm máy nén

Giá điều hòa Multi