Điều hòa tủ đứng Trane

Máy Điều hòa tủ đứng Trane 36000BTU 1 chiều MCV036B / TTK536KB

Công suất:36.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Máy Điều hòa tủ đứng Trane 48000BTU 1 chiều MCV048BB / TTK048KD

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Máy Điều hòa tủ đứng Trane 60000BTU 1 chiều MCV060BB/TTK060KD

Công suất:60.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Máy Điều hòa tủ đứng Trane 100000BTU 1 chiều MCV090BB / TTK100KD

Công suất:100.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Máy Điều hòa tủ đứng Trane 120000BTU 1 chiều MCV120BB/TTK120RD

Công suất:120.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Điều hòa đứng Trane