Điều hòa âm trần Cassete , ống gió, áp trần giá rẻ, hàng chính hãng

Điều hòa âm trần 18.000 BTU bán chạy

Daikin FCFC50DVM/RZFC50DVM âm trần 18.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FDF50BV1/RZF50CV2V ống gió 18.000 BTU 1 chiều inverter mini

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FBA50BVMA/RZF50CV2V giấu trần ống gió 18.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FFF50BV1/RZF50CV2V âm trần cassette 18.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FCF50CVM/RZF50CV2V âm trần 18.000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Điều hòa nối ống gió Sumikura 18000BTU 2 chiều ACS/APO-H180

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa âm trần LG 18.000 BTU 1 chiều inverter ATNQ18GPLE7

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V âm trần ống gió 18.000 BTU 1 chiều thường

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Điều hòa nối ống gió Sumikura 18000BTU 1 chiều ACS/APO-180

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Máy Điều hòa âm trần ống gió LG 18000BTU ABNQ18GL2A1/AUUQ18GH2

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Điều hòa âm trần Sumikura 18000BTU 2 chiều ga R410A APC/APO-H180

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa âm trần Sumikura 18000BTU 1 chiều ga R410A APC/APO-180

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Samsung AC052JN4DEH/AF-AC052JX4DEH/AF âm trần 18000 BTU 2 chiều inverter

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Điều hòa âm trần ống gió Midea 2 chiều 18000 BTU MTB-18HR

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Daikin FHA50BVMV/RZF50CV2V áp trần 18.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Các điều hòa âm trần 24000 BTU bán chạy

Daikin FCFC71DVM/RZFC71DY1 âm trần 24.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:34.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FCF71CVM/RZF71CVM âm trần 24.000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V âm trần ống gió 24.000 BTU 1 chiều thường

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FBA71BVMA/RZF71CV2V ống gió 24.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FBFC71DVM/RZFC71DVM âm trần ống gió 24.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Điều hòa nối ống gió Sumikura 24000BTU 1 chiều ACS/APO-240

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Daikin FCFC71DVM/RZFC71DVM âm trần 24.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FDMNQ26MV1/RNQ26MY1 âm trần ống gió 30.000 BTU 1 chiều thường

Công suất:26.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FBA71BVMA/RZF71CYM ống gió 24.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FCF71CVM/RZF71CYM âm trần 24.000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Điều hòa nối ống gió Sumikura 24000BTU 2 chiều ACS/APO-H240

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Daikin FDMNQ26MV1/RNQ26MV19 âm trần ống gió 26.000 BTU 1 chiều thường

Công suất:26.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FDBNQ26MV1/RNQ26MY1 âm trần ống gió 26.000 BTU 1 chiều thường

Công suất:26.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FBFC71DVM/RZFC71DY1 âm trần ống gió 24.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Samsung AC071JN4DEH/AF-AC071JX4DEH/AF âm trần 24000 BTU 2 chiều inverter

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Các điều hòa âm trần 48000 BTU bán chạy

Samsung AC140NN4SEC/EA-AC140NX4SGC/EA âm trần 48000 BTU 1 chiều

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FBA140BVMA/RZF140CVM ống gió 48.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FDMNQ48MV1/RNQ48MY1 âm trần ống gió 48.000 BTU 1 chiều thường

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FBA140BVMA/RZF140CYM ống gió 48.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FCFC140DVM/RZFC140DY1 âm trần 48.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FBFC140DVM/RZFC140DY1 ống gió 48.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Samsung AC140JN4DEH/AF-AC140JX4DGH/AF âm trần 48000 BTU 2 chiều inverter

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FCF140CVM/RZF140CVM âm trần 48.000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Điều hòa nối ống gió Sumikura 50000BTU 2 chiều ACS/APO-H500

Công suất:50.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa âm trần LG 48.000 BTU 1 chiều inverter ATNQ48GMLE7

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Điều hòa nối ống gió Sumikura 50000BTU 1 chiều ACS/APO-500

Công suất:50.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa âm trần Sumikura 50000BTU 1 chiều ga R410A APC/APO-500

Công suất:50.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa âm trần LG 48.000 BTU 1 chiều inverter ATNQ48GMLE7

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FCF140CVM/RZF140CYM âm trần 48.000 BTU 1 chiều inverter cao cấp

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Máy Điều hòa âm trần ống gió LG 48000BTU ABNQ48GM3A2/AUUQ48GH2

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Điều hòa âm trần giá rẻ