Điều hòa âm trần ống gió Sumikura

Điều hòa nối ống gió Sumikura 12000BTU 2 chiều ACS/APO-H120

Công suất:12.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa nối ống gió Sumikura 12000BTU 1 chiều ACS/APO-120

Công suất:12.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa nối ống gió Sumikura 18000BTU 1 chiều ACS/APO-180

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa nối ống gió Sumikura 18000BTU 2 chiều ACS/APO-H180

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa nối ống gió Sumikura 24000BTU 2 chiều ACS/APO-H240

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa nối ống gió Sumikura 24000BTU 1 chiều ACS/APO-240

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa nối ống gió Sumikura 28000BTU 2 chiều ACS/APO-H280

Công suất:28.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa nối ống gió Sumikura 28000BTU 1 chiều ACS/APO-280

Công suất:28.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa nối ống gió Sumikura 36000BTU 1 chiều ACS/APO-360

Công suất:36.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa nối ống gió Sumikura 36000BTU 1 chiều ACS/APO-360(3 pha)

Công suất:36.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa nối ống gió Sumikura 36000BTU 2 chiều ACS/APO-H360

Công suất:36.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa nối ống gió Sumikura 36000BTU 2 chiều ACS/APO-H360(3 pha)

Công suất:36.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa nối ống gió Sumikura 50000BTU 2 chiều ACS/APO-H500

Công suất:50.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa nối ống gió Sumikura 50000BTU 1 chiều ACS/APO-500

Công suất:50.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa nối ống gió Sumikura 60000BTU 1 chiều ACS/APO-600

Công suất:60.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa nối ống gió Sumikura 60000BTU 2 chiều ACS/APO-H600

Công suất:60.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Máy lạnh ống gió Sumikura