Máy Điều hòa Toshiba công nghệ Nhật, bền đẹp

Máy Điều hòa Toshiba 10000BTU 1 chiều inverter RAS-H10D1KCVG-V

Công suất:10.000BTU
Bảo hành:12 tháng

Máy Điều hòa Toshiba 10000BTU 1 chiều inverter RAS-H10HKCVG-V

Công suất:10.000BTU
Bảo hành:12 tháng

Máy Điều hòa Toshiba 10000BTU 1 chiều inverter RAS-H10D2KCVG-V

Công suất:10.000BTU
Bảo hành:12 tháng

Máy Điều hòa Toshiba 10000BTU 1 chiều inverter RAS-H10H2KCVG-V

Công suất:10.000BTU
Bảo hành:12 tháng

Máy Điều hòa Toshiba 10000BTU 1 chiều inverter RAS-H10U2KSG-V

Công suất:10.000BTU
Bảo hành:12 tháng

Máy Điều hòa Toshiba 13000BTU 1 chiều inverter RAS-H13U2KSG-V

Công suất:13.000BTU
Bảo hành:12 tháng

Máy Điều hòa Toshiba 13000BTU 1 chiều inverter RAS-H13HKCVG-V

Công suất:13.000BTU
Bảo hành:12 tháng

Máy Điều hòa Toshiba 13000BTU 1 chiều inverter RAS-H13C1KCVG-V

Công suất:13.000BTU
Bảo hành:12 tháng

Máy Điều hòa Toshiba 13000BTU 1 chiều inverter RAS-H13H2KCVG-V

Công suất:13.000BTU
Bảo hành:12 tháng

Máy Điều hòa Toshiba 13000BTU 1 chiều inverter RAS-H13C2KCVG-V

Công suất:13.000BTU
Bảo hành:12 tháng

Máy Điều hòa Toshiba 18000BTU 1 chiều inverter RAS-H18C2KCVG-V

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Máy Điều hòa Toshiba 18000BTU 1 chiều inverter RAS-H18U2KSG-V

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Máy Điều hòa Toshiba 24000BTU 1 chiều inverter RAS-H24U2KSG-V

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

1 chiều 2 chiều báo giá bán lẻ, bán buôn