Điều hòa âm trần nối ống gió LG

Máy Điều hòa âm trần ống gió LG 18000BTU ABNQ18GL2A1/AUUQ18GH2

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Máy Điều hòa âm trần ống gió LG 24000BTU ABNQ24GM1A2/AUUQ24GH2

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Máy Điều hòa âm trần ống gió LG 36000BTU ABNQ36GM2A2/AUUQ36GH2

Công suất:36.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Máy Điều hòa âm trần ống gió LG 48000BTU ABNQ48GM3A2/AUUQ48GH2

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Máy Điều hòa âm trần ống gió LG 54000BTU ABNQ54GM3A2/AUUQ54GH2

Công suất:54.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Giấu Trần nối ống gió LG