Bảng giá vật tư lắp đặt điều hòa treo tường

Giá phụ kiện lắp điều hòa

BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 12KM1 Bộ   250,000  250,000
Ống đồng máy 9.0001 m   120,000  120,000
Giá đỡ cục nóng1 Bộ   100,000  100,000
Dây điện 2.5mm1 m   20,000  20,000
Ống nước thải 1 m   12,000  12,000
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. )1 Bộ   100,000  100,000
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 12KM1 Bộ   250,000  250,000
Ống đồng máy 12.0001 m   140,000  140,000
Giá đỡ cục nóng1 Bộ   100,000  100,000
Dây điện 2.5mm1 m   20,000  20,000
Ống nước thải 1 m   12,000  12,000
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. )1 Bộ   100,000  100,000
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 12KM1 Bộ   300,000  300,000
Ống đồng máy 18.0001 m   160,000  160,000
Giá đỡ cục nóng1 Bộ   150,000  150,000
Dây điện 2.5mm1 m   20,000  20,000
Ống nước thải 1 m   12,000  12,000
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. )1 Bộ   100,000  100,000
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 12KM1 Bộ   300,000  300,000
Ống đồng máy 24.0001 m   180,000  180,000
Giá đỡ cục nóng1 Bộ   150,000  150,000
Dây điện 4mm1 m   24,000  24,000
Ống nước thải 1 m   12,000  12,000
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. )1 Bộ   150,000  150,000