Điều hòa Panasonic nhấp nháy đèn đỏ TIMER

Khi đén Timer nháy đỏ là điều hòa đang báo lỗi, chúng ta phải dùng điều khiển để kiểm tra lỗi theo các bước sau:

Cách tìm ra lỗi điều hòa panasonic nháy đèn Timer


Trường hợp này nếu bạn dùng Điều hòa Panasonic thì hãy thao tác theo các bước sau:

Bước 1 : Dùng que tăm nhấn giữ CHECK khoảng 5 giây , cho đến khi màn hình hiện dấu – – 
Bước 2: Đưa điều khiển về phía nhận tín hiệu của điều hòa và nhấn nút TMER . Mỗi lần nhấn nút màn hình sẽ tuần tự hiện mã lỗi và báo đèn POWER trên điều hòa sẽ nháy một lần để xác nhận tín hiệu . 
Bước 3: Khi đèn báo POWER sáng và điều hòa phát tiếng kêu PÍP liên tục trong 4 giây , mã lỗi đang hiển thị trên màn hình là lỗi điều hòa đang gặp . 
1. 00H Bình thường,không bị lỗi.
2. 11H Lỗi đường dữ liệu giữa khối trong và ngoài
3. 12H Khối trong và ngoài khác công suất
4. 14H Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng 
5. 15H Lỗi cảm biến nhiệt độ máy nén 
6. 16H Dòng điện tải máy nén quá thấp 
7. 19H Lỗi quạt dàn lạnh 
8. 23H Lỗi cảm biến nhiệt độ dàn lạnh 
9. 25H Mạch E-on lỗi 
10. 27H Lỗi cảm biến nhiệt độ ngoài trời

Các lỗi điều hòa panasonic và cách sửa chữa

Bảng mã lỗi điều hòa Panasonic - Lỗi H

 • Mã lỗi 00H: Không có bất thường phát hiện
 • Mã lỗi 11H: Lỗi đường dữ liệu giữa dàn lạnh và dàn nóng.
 • Mã lỗi 12H: Lỗi khác công suất giữa dàn nóng và dàn lạnh.
 • Mã lỗi 14H: Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng
 • Mã lỗi 15H: Lỗi cảm biến nhiệt máy nén.
 • Mã lỗi 16H: Dòng điện tải máy nén quá thấp.
 • Mã lỗi 19H: Lỗi quạt khối trong nhà.
 • Mã lỗi 23H: Lỗi cảm biến nhiệt độ giàn lạnh
 • Mã lỗi 25H: Mạch e-ion lỗi
 • Mã lỗi 27H: Lỗi cảm biến nhiệt độ ngoài trời.
 • Mã lỗi 28H: Lỗi cảm biến nhiệt độ giàn nóng.
 • Mã lỗi 30H: Lỗi cảm biến nhiệt độ ống ra của máy nén.
 • Mã lỗi 33H: Lỗi kết nối khối trong và ngoài.
 • Mã lỗi 38H: Lỗi khối trong và ngoài không đồng bộ.
 • Mã lỗi 58H: Lỗi mạch PATROL
 • Mã lỗi 59H: Lỗi mạch ECO PATROL
 • Mã lỗi 97H: Lỗi quạt dàn nóng
 • Mã lỗi 98H: Nhiệt độ dàn lạnh quá cao ( chế độ sưởi ấm)
 • Mã lỗi 99H: Nhiệt độ giàn lạnh quá thấp. ( đóng băng )

Bảng mã lỗi điều hòa Panasonic - Lỗi F

 • Mã lỗi 11F: Lỗi chuyển đổi chế độ làm lạnh /Sưởi ấm
 • Mã lỗi 90F: Lỗi mạch Bost tăng áp cho khối công suất ĐK máy nén
 • Mã lỗi 91F: Lỗi dòng tải máy nén quá thấp.
 • Mã lỗi 93F: Lỗi tốc độ quay máy nén.
 • Mã lỗi 95F: Nhiệt độ giàn nóng quá cao.
 • Mã lỗi 96F: Quá nhiệt bộ transistor công suất máy nén (IPM)
 • Mã lỗi 97F: Nhiệt độ máy nén quá cao.
 • Mã lỗi 98F: Dòng tải máy nén quá cao.
 • Mã lỗi 99F: Xung DC ra máy nén quá cao.