Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin

Daikin FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V âm trần ống gió 9.000 BTU 1 chiều

Công suất:9.000BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FDBNQ13MV1V/RNQ13MV1V âm trần ống gió 12.000 BTU 1 chiều thường

Công suất:13.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V âm trần ống gió 18.000 BTU 1 chiều thường

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FBQ50EVE/RZQS50AV1 Giấu trần ống gió 18.000 BTU 2 chiều inverter

Công suất:18.000
Bảo hành:12 tháng toàn máy và 04 năm với máy nén

Daikin FDF50BV1/RZF50CV2V ống gió 18.000 BTU 1 chiều inverter mini

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FBA50BVMA/RZF50CV2V giấu trần ống gió 18.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FDF60BV1/RZF60CV2V ống gió 21.000 BTU 1 chiều inverter mini

Công suất:21.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FBQ71EVE/RZQ71LV1 Giấu trần ống gió 24.000 BTU 2 chiều inverter

Công suất:26.000
Bảo hành:12 tháng toàn máy và 04 năm với máy nén

Daikin FBA71BVMA/RZF71CV2V ống gió 24.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FBA71BVMA/RZF71CYM ống gió 24.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FBFC71DVM/RZFC71DVM âm trần ống gió 24.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FBFC71DVM/RZFC71DY1 âm trần ống gió 24.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V âm trần ống gió 24.000 BTU 1 chiều thường

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FDBNQ26MV1/RNQ26MY1 âm trần ống gió 26.000 BTU 1 chiều thường

Công suất:26.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FDMNQ26MV1/RNQ26MV19 âm trần ống gió 26.000 BTU 1 chiều thường

Công suất:26.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FDMNQ26MV1/RNQ26MY1 âm trần ống gió 30.000 BTU 1 chiều thường

Công suất:26.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FBFC85DVM/RZFC85DVM âm trần ống gió 30.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:28.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FBFC85DVM/RZFC85DY1 âm trần ống gió 30.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:28.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FDMNQ30MV1/RNQ30MV1 âm trần ống gió 30.000 BTU 1 chiều thường

Công suất:30.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FDMNQ30MV1/RNQ30MY1 âm trần ống gió 30.000 BTU 1 chiều thường

Công suất:30.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FDMNQ36MV1/RNQ36MV1 âm trần ống gió 36.000 BTU 1 chiều thường

Công suất:36.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FDMNQ36MV1/RNQ36MY1 âm trần ống gió 36.000 BTU 1 chiều thường

Công suất:36.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FBFC100DVM/RZFC100DVM ống gió 34.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:34.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FBFC100DVM/RZFC100DY1 ống gió 34.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:34.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FBA100BVMA/RZF100CVM ống gió 34.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:34.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FBA100BVMA/RZF100CYM ống gió 34.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:34.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FBQ100EVE/RZQ100LV1(HAY4A) Giấu trần ống gió 34.000 BTU 2 chiều inverter

Công suất:36.000
Bảo hành:12 tháng toàn máy và 04 năm với máy nén

Daikin FBA140BVMA/RZF140CVM ống gió 48.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FBA140BVMA/RZF140CYM ống gió 48.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FBQ140EVE/RZQ140LV1(HAY4A) Giấu trần ống gió 48.000 BTU 2 chiều inverter

Công suất:48.000
Bảo hành:12 tháng toàn máy và 04 năm với máy nén

Daikin FBFC140DVM/RZFC140DY1 ống gió 48.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FDMNQ48MV1/RNQ48MY1 âm trần ống gió 48.000 BTU 1 chiều thường

Công suất:48.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FDMNQ42MV1/RNQ42MY1 âm trần ống gió 42.000 BTU 1 chiều thường

Công suất:42.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FBQ125EVE/RZQ125LV1(HAY4A) Giấu trần ống gió 45.000 BTU 2 chiều inverter

Công suất:42.000
Bảo hành:12 tháng toàn máy và 04 năm với máy nén

Daikin FBA125BVMA/RZF125CVM ống gió 45.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:42.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FBA125BVMA/RZF125CYM ống gió 45.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:42.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FBFC125DVM/RZFC125DY1 ống gió 42.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:42.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FBQ60EVE/RZQS60AV1 Giấu trần ống gió 21.000 BTU 2 chiều inverter

Công suất:21.000
Bảo hành:12 tháng toàn máy và 04 năm với máy nén

Daikin FBA60BVMA/RZF60CV2V giấu trần ống gió 21.000 BTU 1 chiều inverter

Công suất:21.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Daikin FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V âm trần ống gió 21.000 BTU 1 chiều thường

Công suất:21.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Giấu Trần nối ống gió Daikin