Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686

Điều hòa -- > Máy Điều hòa Gree

Máy Điều hòa Gree

 

Máy Điều hòa Gree 2 chiều

b1 Máy ĐIỀU HÒA GREE 9000BTU 1 CHIỀU GWC09QB-K3NNC2H b3
Máy ĐIỀU HÒA GREE 9000BTU 1 CHIỀU GWC09QB-K3NNC2H,Gree,GWC09QB-K3NNC2H
Model:GWC09QB-K3NNC2H
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy ĐIỀU HÒA GREE 12000BTU 1 CHIỀU GWC12QC-K3NNC2H b3
Máy ĐIỀU HÒA GREE 12000BTU 1 CHIỀU GWC12QC-K3NNC2H,Gree,GWC12QC-K3NNC2H
Model:GWC12QC-K3NNC2H
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy ĐIỀU HÒA GREE 18000BTU 1 CHIỀU GWC18QD-E3NNC2A b3
Máy ĐIỀU HÒA GREE 18000BTU 1 CHIỀU  GWC18QD-E3NNC2A,Gree,GWC18QD-E3NNC2A
Model:GWC18QD-E3NNC2A
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy ĐIỀU HÒA GREE 24000BTU 1 CHIỀU GWC24QE-E3NNC2A b3
Máy ĐIỀU HÒA GREE 24000BTU 1 CHIỀU  GWC24QE-E3NNC2A,Gree,GWC24QE-E3NNC2A
Model:GWC24QE-E3NNC2A
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
 

Máy Điều hòa Gree 1 chiều

b1 Máy ĐIỀU HÒA GREE 9000BTU 2 CHIỀU GWH09QB-K3NNC2H b3
Máy ĐIỀU HÒA GREE 9000BTU 2 CHIỀU GWH09QB-K3NNC2H,Gree,GWH09QB-K3NNC2H
Model:GWH09QB-K3NNC2H
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy ĐIỀU HÒA GREE 12000BTU 2 CHIỀU GWH12QC-K3NNC2H b3
Máy ĐIỀU HÒA GREE 12000BTU 2 CHIỀU GWH12QC-K3NNC2H,Gree,GWH12QC-K3NNC2H
Model:GWH12QC-K3NNC2H
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy ĐIỀU HÒA GREE 18000BTU 2 CHIỀU GWH18QD-K3NNC2D b3
Máy ĐIỀU HÒA GREE 18000BTU 2 CHIỀU  GWH18QD-K3NNC2D,Gree,GWH18QD-K3NNC2D
Model:GWH18QD-K3NNC2D
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy ĐIỀU HÒA GREE 24000BTU 2 CHIỀU GWH24QE-K3NNC2E b3
Máy ĐIỀU HÒA GREE 24000BTU 2 CHIỀU  GWH24QE-K3NNC2E,Gree,GWH24QE-K3NNC2E
Model:GWH24QE-K3NNC2E
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5

Máy Điều hòa Gree chính hãng, Hàng trung Quốc loại 1

Tìm nhanh
Tin tức mới nhất