Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686

Điều hòa -- > Máy Điều hòa Daikin

Máy Điều hòa Daikin

 

Máy Điều hòa Daikin 1 chiều thường Ga R32

b1 Daikin FTF25UV1V/RF25UV1V 9000 BTU 1 chiều thường b3
Daikin FTF25UV1V/RF25UV1V 9000 BTU 1 chiều thường,Daikin 1 chiều 9000 BTU,Máy lạnh Daikin 9000 BTU 1 chiều thường
Model:FTF25UV1V/RF25UV1V
Công suất:9000 BTU
Giá bán:7.300.000 VND
b5
b1 Daikin FTF35UV1V/RF35UV1V 12000 BTU 1 chiều thường b3
Daikin FTF35UV1V/RF35UV1V 12000 BTU 1 chiều thường,Daikin 1 chiều 12000 BTU,Máy lạnh Daikin 12000 BTU 1 chiều thường
Model:FTF35UV1V/RF35UV1V
Công suất:12000 BTU
Giá bán:9.300.000 VND
b5
b1 Daikin FTC50NV1V/RC50NV1V 18000 BTU 1 chiều thường b3
Daikin FTC50NV1V/RC50NV1V 18000 BTU 1 chiều thường,Daikin 1 chiều 18000 BTU,Máy lạnh Daikin 18000 BTU 1 chiều thường
Model:FTC50NV1V/RC50NV1V
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:14.250.000 VND
b5
b1 Daikin FTC60NV1V/RC60NV1V 21000 BTU 1 chiều thường b3
Daikin FTC60NV1V/RC60NV1V 21000 BTU 1 chiều thường,Daikin 1 chiều 21000 BTU,Máy lạnh Daikin 21000 BTU 1 chiều thường
Model:FTC60NV1V/RC60NV1V
Công suất:22.000 BTU
Giá bán:20.300.000 VND
b5
 

Máy Điều hòa Daikin 1 chiều inverter tiêu chuẩn R32

b1 Daikin FTKA25UAVMV/RKA25UAVMV 9000 BTU 1 chiều inverter b3
Daikin FTKA25UAVMV/RKA25UAVMV 9000 BTU 1 chiều inverter,Daikin,Máy lạnh Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter
Model:FTKA25UAVMV/RKA25UAVMV
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:8.500.000 VND
b5
b1 Daikin FTKA35UAVMV/RKA35UAVMV 12000 BTU 1 chiều inverter b3
Daikin FTKA35UAVMV/RKA35UAVMV 12000 BTU 1 chiều inverter,Daikin,Máy lạnh Daikin 12000 BTU 1 chiều inverter
Model:FTKA35UAVMV/RKA35UAVMV
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:10.400.000 VND
b5
b1 Daikin FTKQ50SVMV/RKQ50SVMV 18000 BTU 1 chiều inverter b3
Daikin FTKQ50SVMV/RKQ50SVMV 18000 BTU 1 chiều inverter,Daikin,Máy lạnh Daikin 18000 BTU 1 chiều inverter
Model:FTKQ50SVMV/RKQ50SVMV
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:17.300.000 VND
b5
b1 Daikin FTKQ60SVMV/RKQ60SVMV 21000 BTU 1 chiều inverter b3
Daikin FTKQ60SVMV/RKQ60SVMV 21000 BTU 1 chiều inverter,Daikin,Máy lạnh Daikin 21000 BTU 1 chiều inverter
Model:FTKQ60SVMV/RKQ60SVMV
Công suất:21.000 BTU
Giá bán:28.100.000 VND
b5
 

Máy Điều hòa Daikin 1 chiều inverter dòng FTKC sang trọng

b1 Daikin FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV 9000 BTU 1 chiều inverter b3
Daikin FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV 9000 BTU 1 chiều inverter,Daikin,Máy lạnh Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter
Model:FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:9.250.000 VND
b5
b1 Daikin FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV 12000 BTU 1 chiều inverter b3
Daikin FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV 12000 BTU 1 chiều inverter,Daikin,Máy lạnh Daikin 12000 BTU 1 chiều inverter
Model:FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:11.300.000 VND
b5
b1 Daikin FTKC50UVMV/RKC50UVMV 18000 BTU 1 chiều inverter b3
Daikin FTKC50UVMV/RKC50UVMV 18000 BTU 1 chiều inverter,Daikin,Máy lạnh Daikin 18000 BTU 1 chiều inverter
Model:FTKC50UVMV/RKC50UVMV
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:17.900.000 VND
b5
b1 Daikin FTKC60UVMV/RKC60UVMV 21000 BTU 1 chiều inverter b3
Daikin FTKC60UVMV/RKC60UVMV 21000 BTU 1 chiều inverter,Daikin,Máy lạnh Daikin 21000 BTU 1 chiều inverter
Model:FTKC60UVMV/RKC60UVMV
Công suất:21.000 BTU
Giá bán:25.100.000 VND
b5
b1 Daikin FTKC71UVMV/RKC71UVMV 24000 BTU 1 chiều inverter b3
Daikin FTKC71UVMV/RKC71UVMV 24000 BTU 1 chiều inverter,Daikin,Máy lạnh Daikin 24000 BTU 1 chiều inverter
Model:FTKC71UVMV/RKC71UVMV
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:28.300.000 VND
b5
 

Máy Điều hòa Daikin 2 chiều inverter ga R32 dòng FTHF

b1 Daikin FTHF25RAVMV/RHF25RAVMV 9000 BTU 2 chiều inverter b3
Daikin FTHF25RAVMV/RHF25RAVMV 9000 BTU 2 chiều inverter,Daikin 2 chiều 9000 BTU,Máy lạnh Daikin 9000 BTU 2 chiều inverter
Model:FTHF25RAVMV/RHF25RAVMV
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:10.400.000 VND
b5
b1 Daikin FTHF35RAVMV/RHF35RAVMV 12000 BTU 2 chiều inverter b3
Daikin FTHF35RAVMV/RHF35RAVMV 12000 BTU 2 chiều inverter,Daikin 2 chiều 12000 BTU,Máy lạnh Daikin 12000 BTU 2 chiều inverter
Model:FTHF35RAVMV/RHF35RAVMV
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:12.600.000 VND
b5
b1 Daikin FTHF50RVMV/RHF50RVMV 18000 BTU 2 chiều inverter b3
Daikin FTHF50RVMV/RHF50RVMV 18000 BTU 2 chiều inverter,Daikin 2 chiều 18000 BTU,Máy lạnh Daikin 18000 BTU 2 chiều inverter
Model:FTHF50RVMV/RHF50RVMV
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:19.750.000 VND
b5
b1 Daikin FTHF60RVMV/RHF60RVMV 21000 BTU 2 chiều inverter b3
Daikin FTHF60RVMV/RHF60RVMV 21000 BTU 2 chiều inverter,Daikin 2 chiều 21000 BTU,Máy lạnh Daikin 21000 BTU 2 chiều inverter
Model:FTHF60RVMV/RHF60RVMV
Công suất:21.000 BTU
Giá bán:27.750.000 VND
b5
b1 Daikin FTHF71RVMV/RHF71RVMV 24000 BTU 2 chiều inverter b3
Daikin FTHF71RVMV/RHF71RVMV 24000 BTU 2 chiều inverter,Daikin 2 chiều 24000 BTU,Máy lạnh Daikin 24000 BTU 2 chiều inverter
Model:FTHF71RVMV/RHF71RVMV
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:30.600.000 VND
b5
 

Máy Điều hòa Daikin 1 chiều inverter ga R410A model cũ

b1 Daikin FTKS25GVMV/RKS25GVMV 9000 BTU 1 chiều inverter b3
Daikin FTKS25GVMV/RKS25GVMV 9000 BTU 1 chiều inverter,Daikin,Máy lạnh Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter
Model:FTKS25GVMV/RKS25GVMV
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Daikin FTKS35GVMV/RKS35GVMV 12000 BTU 1 chiều inverter b3
Daikin FTKS35GVMV/RKS35GVMV 12000 BTU 1 chiều inverter,Daikin,Máy lạnh Daikin 12000 BTU 1 chiều inverter
Model:FTKS35GVMV/RKS35GVMV
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Daikin FTKS50GVMV-RKS50GVMV 18000 BTU 1 chiều inverter b3
Daikin FTKS50GVMV-RKS50GVMV 18000 BTU 1 chiều inverter,Daikin,Máy lạnh Daikin 18000 BTU 1 chiều inverter
Model:FTKS50GVMV-RKS50GVMV
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Daikin FTKS60GVMV/ RKS60GVMV 21000 BTU 1 chiều inverter b3
Daikin FTKS60GVMV/ RKS60GVMV 21000 BTU 1 chiều inverter,Daikin,Máy lạnh Daikin 21000 BTU 1 chiều inverter
Model:FTKS60GVMV/ RKS60GVMV
Công suất:21.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Daikin FTKS71GVMV/ RKS71GVMV 24000 BTU 1 chiều inverter b3
Daikin FTKS71GVMV/ RKS71GVMV 24000 BTU 1 chiều inverter,Daikin,Máy lạnh Daikin 24000 BTU 1 chiều inverter
Model:FTKS71GVMV/ RKS71GVMV
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
 

Máy Điều hòa Daikin 2 chiều inverter cao cấp ga R32

b1 Daikin FTXV25QVMV /RXV25QVMV 9000 BTU 2 chiều inverter cao cấp b3
Daikin FTXV25QVMV /RXV25QVMV 9000 BTU 2 chiều inverter cao cấp,FTXV25QVMV-RXV25QVMV,Máy lạnh Daikin 9000 BTU 2 chiều inverter cao cấp
Model:FTXV25QVMV /RXV25QVMV
Công suất:9000 BTU
Giá bán:12.400.000 VND
b5
b1 Daikin FTXV35QVMV /RXV35QVMV 12000 BTU 2 chiều inverter cao cấp b3
Daikin FTXV35QVMV /RXV35QVMV 12000 BTU 2 chiều inverter cao cấp,FTXV35QVMV-RXV35QVMV,Máy lạnh Daikin 12000 BTU 2 chiều inverter cao cấp
Model:FTXV35QVMV /RXV35QVMV
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:14.600.000 VND
b5
b1 Daikin FTXV50QVMV /RXV50QVMV 18000 BTU 2 chiều inverter cao cấp b3
Daikin FTXV50QVMV /RXV50QVMV 18000 BTU 2 chiều inverter cao cấp,FTXV50QVMV-RXV50QVMV,Máy lạnh Daikin 18000 BTU 2 chiều inverter cao cấp
Model:FTXV50QVMV /RXV50QVMV
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:22.700.000 VND
b5
b1 Daikin FTXV60QVMV /RXV60QVMV 21000 BTU 2 chiều inverter cao cấp b3
Daikin FTXV60QVMV /RXV60QVMV 21000 BTU 2 chiều inverter cao cấp,FTXV60QVMV-RXV60QVMV,Máy lạnh Daikin 21000 BTU 2 chiều inverter cao cấp
Model:FTXV60QVMV /RXV60QVMV
Công suất:21.000 BTU
Giá bán:31.700.000 VND
b5
b1 Daikin FTXV71QVMV /RXV71QVMV 24000 BTU 2 chiều inverter cao cấp b3
Daikin FTXV71QVMV /RXV71QVMV 24000 BTU 2 chiều inverter cao cấp,FTXV71QVMV-RXV71QVMV,Máy lạnh Daikin 24000 BTU 2 chiều inverter cao cấp
Model:FTXV71QVMV /RXV71QVMV
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:35.900.000 VND
b5
 

Máy Điều hòa Daikin 1 chiều inverter cao cấp ga R32

b1 Daikin FTKM25SVMV/RKM25SVMV 9000 BTU 1 chiều inverter cao cấp b3
Daikin FTKM25SVMV/RKM25SVMV 9000 BTU 1 chiều inverter cao cấp,Daikin,Máy lạnh Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter cao cấp
Model:FTKM25SVMV/RKM25SVMV
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:13.600.000 VND
b5
b1 Daikin FTKM35SVMV/RKM35SVMV 12000 BTU 1 chiều inverter cao cấp b3
Daikin FTKM35SVMV/RKM35SVMV 12000 BTU 1 chiều inverter cao cấp,Daikin,Máy lạnh Daikin 12000 BTU 1 chiều inverter cao cấp
Model:FTKM35SVMV/RKM35SVMV
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:16.100.000 VND
b5
b1 Daikin FTKM50SVMV/RKM50SVMV 18000 BTU 1 chiều inverter cao cấp b3
Daikin FTKM50SVMV/RKM50SVMV 18000 BTU 1 chiều inverter cao cấp,Daikin,Máy lạnh Daikin 18000 BTU 1 chiều inverter cao cấp
Model:FTKM50SVMV/RKM50SVMV
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:28.500.000 VND
b5
b1 Daikin FTKM60SVMV/RKM60SVMV 21000 BTU 1 chiều inverter cao cấp b3
Daikin FTKM60SVMV/RKM60SVMV 21000 BTU 1 chiều inverter cao cấp,Daikin,Máy lạnh Daikin 21000 BTU 1 chiều inverter cao cấp
Model:FTKM60SVMV/RKM60SVMV
Công suất:21.000 BTU
Giá bán:38.200.000 VND
b5
b1 Daikin FTKM71SVMV/RKM71SVMV 24000 BTU 1 chiều inverter cao cấp b3
Daikin FTKM71SVMV/RKM71SVMV 24000 BTU 1 chiều inverter cao cấp,Daikin,Máy lạnh Daikin 24000 BTU 1 chiều inverter cao cấp
Model:FTKM71SVMV/RKM71SVMV
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5

Máy Điều hòa Daikin 1 chiều, 2 chiều, giá rẻ 2020

Tìm nhanh
Tin tức mới nhất