Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686

Điều hòa -- > Máy Điều hòa Chigo

Máy Điều hòa Chigo

 

Điều hòa Chigo 2 chiều

b1 Máy Điều hòa Chigo 9000btu 2 chiều- CVAS09HN/WAA b3
Máy Điều hòa Chigo 9000btu 2 chiều- CVAS09HN/WAA,CVAS09HN-WAA,Chigo
Model:CVAS09HN/WAA
Công suất:9.000
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Chigo 12000btu 2 chiều- CVAS12HN/WAA b3
Máy Điều hòa Chigo 12000btu 2 chiều- CVAS12HN/WAA,CVAS12HN-WAA,Chigo
Model:CVAS12HN/WAA
Công suất:12.000
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Chigo 18000btu 2 chiều- CVAS18HN/WAA b3
Máy Điều hòa Chigo 18000btu 2 chiều- CVAS18HN/WAA,CVAS18HN-WAA,Chigo
Model:CVAS18HN/WAA
Công suất:18.000
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Chigo 24000btu 2 chiều- CVAS24HN/WAA b3
Máy Điều hòa Chigo 24000btu 2 chiều- CVAS24HN/WAA,CVAS24HN-WAA,Chigo
Model:CVAS24HN/WAA
Công suất:24.000
Giá bán:Liên hệ VND
b5
 

Điều hòa Chigo 1 chiều

b1 Máy Điều hòa Chigo 9000BTU 1 chiều- CVAS09CN/WAB b3
Máy Điều hòa Chigo 9000BTU 1 chiều-  CVAS09CN/WAB,CVAS09CN-WAB,Chigo
Model:CVAS09CN/WAB
Công suất:9.000
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Chigo 12000BTU 1 chiều- CVAS12CN/WAB b3
Máy Điều hòa Chigo 12000BTU 1 chiều- CVAS12CN/WAB,CVAS12CN-WAB,Chigo
Model:CVAS12CN/WAB
Công suất:12.000
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Chigo 18000BTU 1 chiều- CVAS18CN/WAB b3
Máy Điều hòa Chigo 18000BTU 1 chiều- CVAS18CN/WAB,CVAS18CN-WAB,Chigo
Model:CVAS18CN/WAB
Công suất:18.000
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Chigo 24000BTU 1 chiều- CVAS24CN/WAB b3
Máy Điều hòa Chigo 24000BTU 1 chiều- CVAS24CN/WAB,CVAS24CN-WAB,Chigo
Model:CVAS24CN/WAB
Công suất:24.000
Giá bán:Liên hệ VND
b5

Máy Điều hòa Chigo, hàng Trung Quốc chạy bền bỉ, giá rẻ

Tìm nhanh
Tin tức mới nhất