Đại lý điều hòa giá rẻ chính hãng

Máy Điều hòa Funiki 12000 2 chiều SH12MMC ga R410A

Công suất:12.000BTU
Bảo hành:30 tháng

Panasonic CU/CS YZ9WKH-8 9000 BTU 2 chiều inverter tiêu chuẩn

Công suất:9.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Máy Điều hòa Funiki 9000 1 chiều SC09MMC ga R410A

Công suất: 9.000BTU
Bảo hành:30 tháng

Máy Điều hòa Funiki 12000 1 chiều SC12MMC ga R410A

Công suất:12.000BTU
Bảo hành:30 tháng

Máy Điều hòa Funiki 18000 2 chiều SH18MMC ga R410A

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:30 tháng

Máy Điều hòa Funiki 9000 2chiều SH09MMC ga R410A

Công suất: 9.000BTU
Bảo hành:30 tháng

Máy Điều hòa Funiki 18000 1 chiều SC18MMC ga R410A

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:30 tháng

Máy Điều hòa Funiki 24000 2 chiều SH24MMC ga R410A

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:30 tháng

Máy Điều hòa Funiki 24000 1 chiều SC24MMC ga R410A

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:30 tháng

General18000 BTU 2 chiều inverter ASHA18LEC

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Panasonic CU/CS YZ12WKH-8 12000 BTU 2 chiều inverter tiêu chuẩn

Công suất:12.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Aqua 9000 BTU 1 chiều inverter AQA-KCRV9F

Công suất:9.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Mitsubishi Electric 9000 BTU 2 chiều inverter MUZ/MSZ-HL25VA

Công suất:9000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 24000 BTU 1 chiều SRK/SRC 24CS-S5

Công suất:22.860 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 1 chiều SRK/SRC 09CTR

Công suất:9.000BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU 1 chiều SRK/SRC 18CS-S5

Công suất:17.060 BTU
Bảo hành:24 tháng

Mitsubishi Electric 18000 BTU 1 chiều thường MU/MS-HM50VA

Công suất:18000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Mitsubishi Electric 9000 BTU 1 chiều thường MU/MS-HM25VA

Công suất:9000 BTU
Bảo hành:12 tháng

General 12000 BTU 2 chiều inverter ASHG 12LL/AOHG 12LL

Công suất:12.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU 1 chiều SRK/SRC 12CT-S5

Công suất:12.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Mitsubishi Electric 12000 BTU 2 chiều inverter MUZ/MSZ-HL35VA

Công suất:12000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Máy Điều hòa Toshiba 18000BTU 1 chiều inverter RAS-H18C2KCVG-V

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Mitsubishi Electric 9000 BTU 1 chiều inverter MSY/MUY-GH10VA

Công suất:9000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Mitsubishi Electric 12000 BTU 1 chiều inverter MSY/MUY-GH13VA

Công suất:12000 BTU
Bảo hành:12 tháng

General 9000 BTU 2 chiều inverter ASHG 09LL/AOHG 09LL

Công suất:9.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Aqua 12000 BTU 1 chiều inverter AQA-KCRV12F

Công suất:12.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Máy Điều hòa Toshiba 13000BTU 1 chiều inverter RAS-H13C2KCVG-V

Công suất:13.000BTU
Bảo hành:12 tháng

Mitsubishi Electric 22000 BTU 1 chiều thường MU/MS-HM60VA

Công suất:24000 BTU
Bảo hành:12 tháng

General 24000 BTU 2 chiều inverter ASHA24LFC

Công suất:24.000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Mitsubishi Electric 18000 BTU 2 chiều inverter MUZ/MSZ-HL50VA

Công suất:18000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Giá điều hòa