Máy Điều hòa Mitsubishi Heavy 18.000BTU, 18000 BTU, 2HP

Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU 1 chiều SRK/SRC 19CSS-S5

Công suất:18.100 BTU
Bảo hành:12 tháng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU 1 chiều inverter SRC/SRK18YW-S5

Công suất:18000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU 1 chiều inverter SRC/SRK18YL-S5

Công suất:18000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 14000 BTU 2 chiều inverter SRK/SRC45ZSPS-S5

Công suất:14.000 BTU
Bảo hành:24 tháng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU 2 chiều inverter SRK/SRC 50ZS-S5

Công suất:18.000 BTU
Bảo hành:12 Tháng

Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU 1 chiều SRK/SRC 18CS-S5

Công suất:17.060 BTU
Bảo hành:24 tháng

Máy Điều Hòa Mitsubishi Heavy inverter giá rẻ