Máy Điều hòa Mitsubishi Electric 9.000BTU, 9000 BTU, 1HP

Mitsubishi Electric 9000 BTU 1 chiều inverter MSY/MUY-JP10VF

Công suất:9000 BTU
Bảo hành:12 tháng
Điều hòa Mitsubishi Model: MS-H10VC -V1 1 chiều 10000BTU, có điều khiển từ xa, làm lọc khí và khử mùi

Mitsubishi Electric 9000 BTU 1 chiều thường MU/MS-HP25VF

Công suất:9000 BTU
Bảo hành:12 tháng
Điều hòa Mitsubishi Model: MSZ-GH10VA-V1 2 chiều 10000BTU, có điều khiển từ xa, làm lọc khí và khử mùi

Mitsubishi Electric 9000 BTU 2 chiều inverter MUZ/MSZ-HL25VA

Công suất:9000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Mitsubishi Electric 9000 BTU 1 chiều thường MU/MS-HM25VA

Công suất:9000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Mitsubishi Electric 9000 BTU 1 chiều inverter MSY/MUY-GH10VA

Công suất:9000 BTU
Bảo hành:12 tháng

Máy Điều hòa Mitsubishi Electric công nghệ nhật, chạy êm