Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686
Điều hòa >>  Tin tức điều hòa >>Mã lỗi điều hòa Fujitsu

Mã lỗi điều hòa Fujitsu

Chi tiết các lỗi điều hòa Fujitsu


Điều hòa Fujitsu Mã lỗi = 00 09/05/2017

Điều hòa Fujitsu Mã lỗi = 00 :lỗi truyền thông (đơn vị trong nhà để điều khiển từ xa)

Chi tiết

Điều hòa Fujitsu Mã lỗi = 01 09/05/2017

Điều hòa Fujitsu Mã lỗi = 01 :lỗi truyền thông (đơn vị trong nhà cho đơn vị ngoài trời)

Chi tiết

Điều hòa Fujitsu Mã lỗi = 02 09/05/2017

Điều hòa Fujitsu Mã lỗi = 02 :cảm biến nhiệt độ phòng mở

Chi tiết

Điều hòa Fujitsu Mã lỗi = 03 09/05/2017

Điều hòa Fujitsu Mã lỗi = 03 :cảm biến nhiệt độ phòng ngắn mạch

Chi tiết

Điều hòa Fujitsu Mã lỗi = 04 09/05/2017

Điều hòa Fujitsu Mã lỗi = 04 :cảm biến nhiệt độ trao đổi nhiệt trong nhà mở

Chi tiết

Điều hòa Fujitsu Mã lỗi = 05 09/05/2017

Điều hòa Fujitsu Mã lỗi = 05 :cảm biến nhiệt độ trao đổi nhiệt trong nhà shortcircuited

Chi tiết

Điều hòa Fujitsu Mã lỗi = 06 09/05/2017

Điều hòa Fujitsu Mã lỗi = 06 :cảm biến nhiệt độ trao đổi nhiệt ngoài trời mở

Chi tiết

Điều hòa Fujitsu Mã lỗi = 07 09/05/2017

Điều hòa Fujitsu Mã lỗi = 07 :cảm biến nhiệt độ trao đổi nhiệt ngoài trời shortcircuit

Chi tiết

Điều hòa Fujitsu Mã lỗi = 08 09/05/2017

Điều hòa Fujitsu Mã lỗi = 08 :lỗi kết nối nguồn điện

Chi tiết

Điều hòa Fujitsu Mã lỗi = 09 09/05/2017

Điều hòa Fujitsu Mã lỗi = 09 :Float chuyển đổi hoạt động

Chi tiết

Cách xử lý


1 2 3 4
Tìm nhanh
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa treo tường

Điều hòa tủ đứng,cây giá tốt cho dự án

Điều hòa âm trần