Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686

Điều hòa -- > Máy Điều hòa Fujiaire

Máy Điều hòa Fujiaire

 

Điều hòa Fujiaire 1 inverter ga R410A

b1 Điều hòa Fujiaire 9000 BTU 1 chiều inverter FW10V9E-2A1N/FL10V9E-2A1B b3
Điều hòa Fujiaire 9000 BTU 1 chiều inverter FW10V9E-2A1N/FL10V9E-2A1B,Fujiaire,FW10V9E-2A1N/FL10V9E-2A1B
Model:FW10V9E-2A1N/FL10V9E-2A1B
Công suất:9.000
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Fujiaire 12000 BTU 1 chiều inverter FW15V9E-2A1N/FL15V9E-2A1B b3
Điều hòa Fujiaire 12000 BTU 1 chiều inverter FW15V9E-2A1N/FL15V9E-2A1B,Fujiaire,FW15V9E-2A1N/FL15V9E-2A1B
Model:FW15V9E-2A1N/FL15V9E-2A1B
Công suất:12.000
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Fujiaire 18000 BTU 1 chiều inverter FW20V9E-2A1N/FL20V9E-2A1B b3
Điều hòa Fujiaire 18000 BTU 1 chiều inverter FW20V9E-2A1N/FL20V9E-2A1B,Fujiaire,FW20V9E-2A1N/FL20V9E-2A1B
Model:FW20V9E-2A1N/FL20V9E-2A1B
Công suất:18.000
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Fujiaire 24000 BTU 1 chiều inverter FW25V9E-2A1N/FL25V9E-2A1B b3
Điều hòa Fujiaire 24000 BTU 1 chiều inverter FW25V9E-2A1N/FL25V9E-2A1B,Fujiaire,FW25V9E-2A1N/FL25V9E-2A1B
Model:FW25V9E-2A1N/FL25V9E-2A1B
Công suất:24.000
Giá bán:Liên hệ VND
b5
 

Điều hòa Fujiaire 2 chiều inverter ga R410A

b1 Điều hòa Fujiaire 9000 BTU 2 chiều inverter FW10R9E‐2A1V / FL10R9E‐2A1B b3
Điều hòa Fujiaire 9000 BTU 2 chiều inverter  FW10R9E‐2A1V / FL10R9E‐2A1B ,Fujiaire, FW10R9E‐2A1V / FL10R9E‐2A1B
Model:FW10R9E‐2A1V / FL10R9E‐2A1B
Công suất:9.000
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Fujiaire 12000 BTU 2 chiều inverter FW15R9E‐2A1V / FL15R9E‐2A1B b3
Điều hòa Fujiaire 12000 BTU 2 chiều inverter  FW15R9E‐2A1V / FL15R9E‐2A1B ,Fujiaire, FW15R9E‐2A1V / FL15R9E‐2A1B
Model:FW15R9E‐2A1V / FL15R9E‐2A1B
Công suất:12.000
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Fujiaire 18000 BTU 2 chiều inverter FW20R9E‐2A1V / FL20R9E‐2A1B b3
Điều hòa Fujiaire 18000 BTU 2 chiều inverter  FW20R9E‐2A1V / FL20R9E‐2A1B ,Fujiaire, FW20R9E‐2A1V / FL20R9E‐2A1B
Model:FW20R9E‐2A1V / FL20R9E‐2A1B
Công suất:18.000
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Fujiaire 24000 BTU 2 chiều inverter FW25R9E‐2A1V / FL25R9E‐2A1B b3
Điều hòa Fujiaire 24000 BTU 2 chiều inverter  FW25R9E‐2A1V / FL25R9E‐2A1B ,Fujiaire, FW25R9E‐2A1V / FL25R9E‐2A1B
Model:FW25R9E‐2A1V / FL25R9E‐2A1B
Công suất:24.000
Giá bán:Liên hệ VND
b5
 

Điều hòa Fujiaire 1 chiều thường ga R410A

b1 Điều hòa Fujiaire 9000 BTU 1 chiều FW09CBC2-2A1N/FL09CBC-2A1N b3
Điều hòa Fujiaire 9000 BTU 1 chiều FW09CBC2-2A1N/FL09CBC-2A1N,Fujiaire,FW09CBC2-2A1N/FL09CBC-2A1N
Model:FW09CBC2-2A1N/FL09CBC-2A1N
Công suất:9.000
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Fujiaire 12000 BTU 1 chiều FW12CBC2-2A1N/FL12CBC-2A1N b3
Điều hòa Fujiaire 12000 BTU 1 chiều FW12CBC2-2A1N/FL12CBC-2A1N,Fujiaire,FW12CBC2-2A1N/FL12CBC-2A1N
Model:FW12CBC2-2A1N/FL12CBC-2A1N
Công suất:12.000
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Fujiaire 18000 BTU 1 chiều FW18CBC2-2A1N/FL18CBC-2A1N b3
Điều hòa Fujiaire 18000 BTU 1 chiều FW18CBC2-2A1N/FL18CBC-2A1N,Fujiaire,FW18CBC2-2A1N/FL18CBC-2A1N
Model:FW18CBC2-2A1N/FL18CBC-2A1N
Công suất:18.000
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Fujiaire 24000 BTU 1 chiều FW24CBC2-2A1N/FL24CBC-2A1N b3
Điều hòa Fujiaire 24000 BTU 1 chiều FW24CBC2-2A1N/FL24CBC-2A1N,Fujiaire,FW24CBC2-2A1N/FL24CBC-2A1N
Model:FW24CBC2-2A1N/FL24CBC-2A1N
Công suất:24.000
Giá bán:Liên hệ VND
b5
 

Điều hòa Fujiaire 2 chiều thường ga R410A

b1 Điều hòa Fujiaire 9000 BTU 2 chiều FW09HBC2-2A1N/FL09HBC-2A1B b3
Điều hòa Fujiaire 9000 BTU 2 chiều FW09HBC2-2A1N/FL09HBC-2A1B,Fujiaire,FW09HBC2-2A1N/FL09HBC-2A1B
Model:FW09HBC2-2A1N/FL09HBC-2A1B
Công suất:9.000
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Fujiaire 12000 BTU 2 chiều FW12HBC2-2A1N/FL12HBC-2A1B b3
Điều hòa Fujiaire 12000 BTU 2 chiều  FW12HBC2-2A1N/FL12HBC-2A1B,Fujiaire,FW12HBC2-2A1N/FL12HBC-2A1B
Model:FW12HBC2-2A1N/FL12HBC-2A1B
Công suất:12.000
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Fujiaire 18000 BTU 2 chiều FW18HBC2-2A1N/FL18HBC-2A1B b3
Điều hòa Fujiaire 18000 BTU 2 chiều FW18HBC2-2A1N/FL18HBC-2A1B,Fujiaire,FW18HBC2-2A1N/FL18HBC-2A1B
Model:FW18HBC2-2A1N/FL18HBC-2A1B
Công suất:18.000
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Fujiaire 24000 BTU 2 chiều FW24HBC2-2A1N/FL24HBC-2A1B b3
Điều hòa Fujiaire 24000 BTU 2 chiều FW24HBC2-2A1N/FL24HBC-2A1B,Fujiaire,FW24HBC2-2A1N/FL24HBC-2A1B
Model:FW24HBC2-2A1N/FL24HBC-2A1B
Công suất:24.000
Giá bán:Liên hệ VND
b5

Máy Điều hòa Fujiaire giá rẻ chính hãng

Tìm nhanh
Tin tức mới nhất