Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686

Điều hòa -- > Máy Điều hòa Toshiba

Máy Điều hòa Toshiba

 

Máy Điều hòa Toshiba 1 chiều Inverter tiêu chuẩn

b1 Máy Điều hòa Toshiba 10000BTU 1 chiều inverter RAS-H10U2KSG-V b3
Máy Điều hòa Toshiba 10000BTU 1 chiều inverter RAS-H10U2KSG-V,Điều hòa Toshiba,RAS-H10U2KSG-V
Model:RAS-H10U2KSG-V
Công suất:10.000BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Toshiba 13000BTU 1 chiều inverter RAS-H13U2KSG-V b3
Máy Điều hòa Toshiba 13000BTU 1 chiều inverter RAS-H13U2KSG-V,Điều hòa Toshiba,RAS-H13U2KSG-V
Model:RAS-H13U2KSG-V
Công suất:13.000BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Toshiba 18000BTU 1 chiều inverter RAS-H18U2KSG-V b3
Máy Điều hòa Toshiba 18000BTU 1 chiều inverter RAS-H18U2KSG-V,Điều hòa Toshiba,RAS-H18U2KSG-V
Model:RAS-H18U2KSG-V
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Toshiba 24000BTU 1 chiều inverter RAS-H24U2KSG-V b3
Máy Điều hòa Toshiba 24000BTU 1 chiều inverter RAS-H24U2KSG-V,Điều hòa Toshiba,RAS-H24U2KSG-V
Model:RAS-H24U2KSG-V
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
 

Máy ĐIỀU HÒA TOSHIBA INVERTER 1 CHIỀU cao cấp

b1 Máy Điều hòa Toshiba 10000BTU 1 chiều inverter RAS-H10D1KCVG-V b3
Máy Điều hòa Toshiba 10000BTU 1 chiều inverter RAS-H10D1KCVG-V,Điều hòa Toshiba,RAS-H10D1KCVG-V
Model:RAS-H10D1KCVG-V
Công suất:10.000BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Toshiba 10000BTU 1 chiều inverter RAS-H10HKCVG-V b3
Máy Điều hòa Toshiba 10000BTU 1 chiều inverter RAS-H10HKCVG-V,Điều hòa Toshiba,RAS-H10HKCVG-V
Model:RAS-H10HKCVG-V
Công suất:10.000BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Toshiba 10000BTU 1 chiều inverter RAS-H10D2KCVG-V b3
Máy Điều hòa Toshiba 10000BTU 1 chiều inverter RAS-H10D2KCVG-V,Điều hòa Toshiba,RAS-H10D2KCVG-V
Model:RAS-H10D2KCVG-V
Công suất:10.000BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Toshiba 10000BTU 1 chiều inverter RAS-H10H2KCVG-V b3
Máy Điều hòa Toshiba 10000BTU 1 chiều inverter RAS-H10H2KCVG-V,Điều hòa Toshiba,RAS-H10H2KCVG-V
Model:RAS-H10H2KCVG-V
Công suất:10.000BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Toshiba 13000BTU 1 chiều inverter RAS-H13HKCVG-V b3
Máy Điều hòa Toshiba 13000BTU 1 chiều inverter RAS-H13HKCVG-V,Điều hòa Toshiba,RAS-H13HKCVG-V
Model:RAS-H13HKCVG-V
Công suất:13.000BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Toshiba 13000BTU 1 chiều inverter RAS-H13C1KCVG-V b3
Máy Điều hòa Toshiba 13000BTU 1 chiều inverter RAS-H13C1KCVG-V,Điều hòa Toshiba,RAS-H13C1KCVG-V
Model:RAS-H13C1KCVG-V
Công suất:13.000BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Toshiba 13000BTU 1 chiều inverter RAS-H13H2KCVG-V b3
Máy Điều hòa Toshiba 13000BTU 1 chiều inverter RAS-H13H2KCVG-V,Điều hòa Toshiba,RAS-H13H2KCVG-V
Model:RAS-H13H2KCVG-V
Công suất:13.000BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Toshiba 13000BTU 1 chiều inverter RAS-H13C2KCVG-V b3
Máy Điều hòa Toshiba 13000BTU 1 chiều inverter RAS-H13C2KCVG-V,Điều hòa Toshiba,RAS-H13C2KCVG-V
Model:RAS-H13C2KCVG-V
Công suất:13.000BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Toshiba 18000BTU 1 chiều inverter RAS-H18C2KCVG-V b3
Máy Điều hòa Toshiba 18000BTU 1 chiều inverter RAS-H18C2KCVG-V,Điều hòa Toshiba,RAS-H18C2KCVG-V
Model:RAS-H18C2KCVG-V
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5

Máy Điều hòa Toshiba công nghệ Nhật, bền đẹp

Tìm nhanh
Tin tức mới nhất