Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686

Điều hòa -- > Máy Điều hòa Sumikura

Máy Điều hòa Sumikura

 

Sumikura 1 chiều thường ga R410A

b1 Điều hòa Sumikura 9000BTU 1 chiều ga R410A APS/APO-092/Titan-A b3
Điều hòa Sumikura 9000BTU 1 chiều ga R410A APS/APO-092/Titan-A ,Sumikura,APS/APO-092/Titan-A
Model:APS/APO-092/Titan-A
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:4.450.000 VND
b5
b1 Điều hòa Sumikura 12000BTU 1 chiều ga R410A APS/APO-120/Titan-A b3
Điều hòa Sumikura 12000BTU 1 chiều ga R410A APS/APO-120/Titan-A ,Sumikura,APS/APO-120/Titan-A
Model:APS/APO-120/Titan-A
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:5.950.000 VND
b5
b1 Điều hòa Sumikura 18000BTU 1 chiều ga R410A APS/APO-180/Titan-A b3
Điều hòa Sumikura 18000BTU 1 chiều ga R410A APS/APO-180/Titan-A ,Sumikura,APS/APO-180/Titan-A
Model:APS/APO-180/Titan-A
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:8.850.000 VND
b5
b1 Điều hòa Sumikura 24000BTU 1 chiều ga R410A APS/APO-240/Titan-A b3
Điều hòa Sumikura 24000BTU 1 chiều ga R410A APS/APO-240/Titan-A ,Sumikura,APS/APO-240/Titan-A
Model:APS/APO-240/Titan-A
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:11.550.000 VND
b5
b1 Điều hòa Sumikura 28000BTU 1 chiều ga R410A APS/APO-280/Titan-A b3
Điều hòa Sumikura 28000BTU 1 chiều ga R410A APS/APO-280/Titan-A ,Sumikura,APS/APO-280/Titan-A
Model:APS/APO-280/Titan-A
Công suất:28.000
Giá bán:12.700.000 VND
b5
 

Sumikura 2 chiều thường ga R410A

b1 Điều hòa Sumikura 9000BTU 2 chiều ga R410A APS/APO-H092/Titan-A b3
Điều hòa Sumikura 9000BTU 2 chiều ga R410A APS/APO-H092/Titan-A ,Sumikura,APS/APO-H092/Titan-A
Model:APS/APO-H092/Titan-A
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:5.050.000 VND
b5
b1 Điều hòa Sumikura 12000BTU 2 chiều ga R410A APS/APO-H120/Titan-A b3
Điều hòa Sumikura 12000BTU 2 chiều ga R410A APS/APO-H120/Titan-A ,Sumikura,APS/APO-H120/Titan-A
Model:APS/APO-H120/Titan-A
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:6.550.000 VND
b5
b1 Điều hòa Sumikura 18000BTU 2 chiều ga R410A APS/APO-H180/Titan-A b3
Điều hòa Sumikura 18000BTU 2 chiều ga R410A APS/APO-H180/Titan-A ,Sumikura,APS/APO-H180/Titan-A
Model:APS/APO-H180/Titan-A
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:9.700.000 VND
b5
b1 Điều hòa Sumikura 24000BTU 2 chiều ga R410A APS/APO-H240/Titan-A b3
Điều hòa Sumikura 24000BTU 2 chiều ga R410A APS/APO-H240/Titan-A ,Sumikura,APS/APO-H240/Titan-A
Model:APS/APO-H240/Titan-A
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:12.650.000 VND
b5
b1 Điều hòa Sumikura 28000BTU 2 chiều ga R410A APS/APO-H280/Titan-A b3
Điều hòa Sumikura 28000BTU 2 chiều ga R410A APS/APO-H280/Titan-A ,Sumikura,APS/APO-H280/Titan-A
Model:APS/APO-H280/Titan-A
Công suất:28.000
Giá bán:13.900.000 VND
b5
 

Sumikura 1 chiều inverter

b1 Máy ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 1 CHIỀU 9000BTU APS/APO-092DC b3
Máy ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 1 CHIỀU 9000BTU APS/APO-092DC,APS-APO-092DC,Sumikura
Model:APS/APO-092DC
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:6.000.000 VND
b5
b1 Máy ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 1 CHIỀU 12000BTU APS/APO-120DC b3
Máy ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 1 CHIỀU 12000BTU APS/APO-120DC,APS-APO-120DC,Sumikura
Model:APS/APO-120DC
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:7.700.000 VND
b5
b1 Máy ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 1 CHIỀU 18000BTU APS/APO-180DC b3
Máy ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 1 CHIỀU 18000BTU APS/APO-180DC,APS-APO-180DC,Sumikura
Model:APS/APO-180DC
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:12.600.000 VND
b5
b1 Máy ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 1 CHIỀU 24000BTU APS/APO-240DC b3
Máy ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 1 CHIỀU 24000BTU APS/APO-240DC,APS-APO-240DC,Sumikura
Model:APS/APO-240DC
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:15.600.000 VND
b5
 

Sumikura 2 chiều inverter

b1 Máy ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 9000BTU APS/APO-H092DC b3
Máy ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 9000BTU APS/APO-H092DC,APS-APO-H092DC,Sumikura
Model:APS/APO-H092DC
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:6.800.000 VND
b5
b1 Máy ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 12000BTU APS/APO-H120DC b3
Máy ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 12000BTU APS/APO-H120DC,APS-APO-H120DC,Sumikura
Model:APS/APO-H120DC
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:8.350.000 VND
b5
b1 Máy ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 18000BTU APS/APO-H180DC b3
Máy ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 18000BTU APS/APO-H180DC,APS-APO-H180DC,Sumikura
Model:APS/APO-H180DC
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:14.700.000 VND
b5
b1 Máy ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 24000BTU APS/APO-H240DC b3
Máy ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 24000BTU APS/APO-H240DC,APS-APO-H240DC,Sumikura
Model:APS/APO-H240DC
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:17.300.000 VND
b5

Máy Điều hòa Sumikura giá rẻ 2020

Tìm nhanh
Tin tức mới nhất