Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686

Điều hòa -- > Máy Điều hòa Aqua

Máy Điều hòa Aqua

 

Máy Điều hòa Aqua 1 chiều inverter ga R32

b1 Aqua 9000 BTU 1 chiều inverter AQA-KCRV9WNM b3
Aqua 9000 BTU 1 chiều inverter AQA-KCRV9WNM,Điều hòa Aqua,AQA-KCRV9WNM
Model:AQA-KCRV9WNM
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:6.600.000 VND
b5
b1 Aqua 12000 BTU 1 chiều inverter AQA-KCRV12WNM b3
Aqua 12000 BTU 1 chiều inverter AQA-KCRV12WNM,Điều hòa Aqua,AQA-KCRV12WNM
Model:AQA-KCRV12WNM
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:7.800.000 VND
b5
b1 Aqua 9000 BTU 1 chiều inverter AQA-KCRV9F b3
Aqua 9000 BTU 1 chiều inverter AQA-KCRV9F,Điều hòa Aqua,AQA-KCRV9F
Model:AQA-KCRV9F
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:8.100.000 VND
b5
b1 Aqua 12000 BTU 1 chiều inverter AQA-KCRV12F b3
Aqua 12000 BTU 1 chiều inverter AQA-KCRV12F,Điều hòa Aqua,AQA-KCRV12F
Model:AQA-KCRV12F
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:9.200.000 VND
b5
 

Máy Điều hòa Aqua 1 chiều inverter R410A

b1 Aqua 9000 BTU 1 chiều inverter KCRV9WGSB b3
Aqua 9000 BTU 1 chiều inverter KCRV9WGSB,Điều hòa Aqua,KCRV9WGSB
Model:KCRV9WGSB
Công suất:10.000 BTU
Giá bán:6.530.000 VND
b5
b1 Aqua 12000 BTU 1 chiều inverter KCRV12WGSB b3
Aqua 12000 BTU 1 chiều inverter KCRV12WGSB,Điều hòa Aqua,KCRV12WGSB
Model:KCRV12WGSB
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:7.730.000 VND
b5
b1 Aqua 18000 BTU 1 chiều inverter KCRV18WGSB b3
Aqua 18000 BTU 1 chiều inverter KCRV18WGSB,Điều hòa Aqua,KCRV18WGSB
Model:KCRV18WGSB
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:12.400.000 VND
b5
 

Máy Điều hòa Aqua 1 chiều thường

b1 Aqua 9000 BTU 1 chiều thường AQUA-KCR9NQ-S b3
Aqua 9000 BTU 1 chiều thường AQUA-KCR9NQ-S,Điều hòa Aqua,AQUA-KCR9NQ-S
Model:AQUA-KCR9NQ-S
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:5.550.000 VND
b5
b1 Aqua 12000 BTU 1 chiều thường AQUA-KCR12NQ-S b3
Aqua 12000 BTU 1 chiều thường AQUA-KCR12NQ-S,Điều hòa Aqua,AQUA-KCR12NQ-S
Model:AQUA-KCR12NQ-S
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:6.700.000 VND
b5
b1 Aqua 18000 BTU 1 chiều thường AQA-KCR18NC b3
Aqua 18000 BTU 1 chiều thường AQA-KCR18NC,Điều hòa Aqua,AQA-KCR18NC
Model:AQA-KCR18NC
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:10.200.000 VND
b5

Máy Điều hòa Aqua inverter giá rẻ 2020

Tìm nhanh
Tin tức mới nhất