Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686

Điều hòa -- > Máy Điều hòa Samsung

Máy Điều hòa Samsung

 

Máy Điều hòa Samsung 1 chiều tiêu chuẩn

b1 Điều hòa Samsung 9000 BTU 1 chiều inverter AR09TYHQASINSV b3
Điều hòa Samsung 9000 BTU 1 chiều inverter AR09TYHQASINSV,Samsung,AR09TYHQASINSV
Model:AR09TYHQASINSV
Công suất:9000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Samsung 12000 BTU 1 chiều inverter AR12TYHQASINSV b3
Điều hòa Samsung 12000 BTU 1 chiều inverter AR12TYHQASINSV,Samsung,AR12TYHQASINSV
Model:AR12TYHQASINSV
Công suất:12000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Samsung 18000 BTU 1 chiều inverter AR18TYHQASINSV b3
Điều hòa Samsung 18000 BTU 1 chiều inverter AR18TYHQASINSV,Samsung,AR18TYHQASINSV
Model:AR18TYHQASINSV
Công suất:18000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Samsung 24000 BTU 1 chiều inverter AR24TYHYCWKNSV b3
Điều hòa Samsung 24000 BTU 1 chiều inverter AR24TYHYCWKNSV,Samsung,AR24TYHYCWKNSV
Model:AR24TYHYCWKNSV
Công suất:24000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
 

Máy Điều hòa samsung 1 chiều inverter cao cấp

b1 Điều hòa Samsung 9000 BTU 1 chiều inverter cao cấp AR10TYGCDWKNSV b3
Điều hòa Samsung 9000 BTU 1 chiều inverter cao cấp AR10TYGCDWKNSV,Samsung,AR10TYGCDWKNSV
Model:AR10TYGCDWKNSV
Công suất:9000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Samsung 12000 BTU 1 chiều inverter cao cấp AR13TYGCDWKNSV b3
Điều hòa Samsung 12000 BTU 1 chiều inverter cao cấp AR13TYGCDWKNSV,Samsung,AR13TYGCDWKNSV
Model:AR13TYGCDWKNSV
Công suất:12000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Samsung 18000 BTU 1 chiều inverter cao cấp AR18TYGCDWKNSV b3
Điều hòa Samsung 18000 BTU 1 chiều inverter cao cấp AR18TYGCDWKNSV ,Samsung,AR18TYGCDWKNSV
Model:AR18TYGCDWKNSV
Công suất:18000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Samsung 24000 BTU 1 chiều inverter cao cấp AR24TYGCDWKNSV b3
Điều hòa Samsung 24000 BTU 1 chiều inverter cao cấp AR24TYGCDWKNSV,Samsung,AR24TYGCDWKNSV
Model:AR24TYGCDWKNSV
Công suất:24000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
 

Máy Điều hòa Samsung 2 chiều

Máy Điều hòa Samsung giá rẻ, nhập khẩu Thái Lan

Tìm nhanh
Tin tức mới nhất