Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686

Điều hòa -- > Máy Điều hòa Panasonic

Máy Điều hòa Panasonic

 

Máy Điều hòa Panasonic 1 chiều Tiêu chuẩn Gas R32 Lọc khí Nanoe-G

b1 Panasonic CU/CS-N9WKH-8 9000 BTU 1 chiều b3
Panasonic CU/CS-N9WKH-8 9000 BTU 1 chiều,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 9000 BTU 1 chiều
Model:CU/CS-N9WKH-8
Công suất: 9.000 BTU
Giá bán:7.300.000 VND
b5
b1 Panasonic CU/CS-N12WKH-8 12000 BTU 1 chiều b3
Panasonic CU/CS-N12WKH-8 12000 BTU 1 chiều,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 12000 BTU 1 chiều
Model:CU/CS-N12WKH-8
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:9.200.000 VND
b5
b1 Panasonic CU/CS-N18VKH-8 18000 BTU 1 chiều b3
Panasonic CU/CS-N18VKH-8 18000 BTU 1 chiều,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 18000 BTU 1 chiều
Model:CU/CS-N18VKH-8
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:13.900.000 VND
b5
b1 Panasonic CU/CS-N24VKH-8 24000 BTU 1 chiều b3
Panasonic CU/CS-N24VKH-8 24000 BTU 1 chiều,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 24000 BTU 1 chiều
Model:CU/CS-N24VKH-8
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:20.000.000 VND
b5
 

Máy Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter Lọc Nanoe-G+X

b1 Panasonic CU/CS-XPU9WKH-8 9000 BTU 1 chiều inverter tiêu chuẩn b3
Panasonic CU/CS-XPU9WKH-8 9000 BTU 1 chiều inverter tiêu chuẩn,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter tiêu chuẩn
Model:CU/CS-XPU9WKH-8
Công suất:9.000BTU
Giá bán:8.800.000 VND
b5
b1 Panasonic CU/CS-XPU12WKH-8 12000 BTU 1 chiều inverter tiêu chuẩn b3
Panasonic CU/CS-XPU12WKH-8 12000 BTU 1 chiều inverter tiêu chuẩn,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter tiêu chuẩn
Model:CU/CS-XPU12WKH-8
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:10.650.000 VND
b5
b1 Panasonic CU/CS-XPU18WKH-8 18000 BTU 1 chiều inverter tiêu chuẩn b3
Panasonic CU/CS-XPU18WKH-8 18000 BTU 1 chiều inverter tiêu chuẩn,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter tiêu chuẩn
Model:CU/CS-XPU18WKH-8
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:16.900.000 VND
b5
b1 Panasonic CU/CS-XPU24WKH-8 24000 BTU 1 chiều inverter tiêu chuẩn b3
Panasonic CU/CS-XPU24WKH-8 24000 BTU 1 chiều inverter tiêu chuẩn,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 24000 BTU 1 chiều inverter tiêu chuẩn
Model:CU/CS-XPU24WKH-8
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:23.400.000 VND
b5
 

Máy Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter tiêu chuẩn lọc khí Nanoe-G

b1 Panasonic CU/CS YZ9UKH-8 9000 BTU 2 chiều inverter tiêu chuẩn b3
Panasonic CU/CS YZ9UKH-8 9000 BTU 2 chiều inverter tiêu chuẩn,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 9000 BTU 2 chiều inverter tiêu chuẩn
Model:CU/CS YZ9UKH-8
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:10.550.000 VND
b5
b1 Panasonic CU/CS YZ12UKH-8 12000 BTU 2 chiều inverter tiêu chuẩn b3
Panasonic CU/CS YZ12UKH-8 12000 BTU 2 chiều inverter tiêu chuẩn,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 12000 BTU 2 chiều inverter tiêu chuẩn
Model:CU/CS YZ12UKH-8
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:12.850.000 VND
b5
b1 Panasonic CU/CS YZ18UKH-8 18000 BTU 2 chiều inverter tiêu chuẩn b3
Panasonic CU/CS YZ18UKH-8 18000 BTU 2 chiều inverter tiêu chuẩn,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 18000 BTU 2 chiều inverter tiêu chuẩn
Model:CU/CS YZ18UKH-8
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:19.000.000 VND
b5
b1 Panasonic CU/CS YZ9WKH-8 9000 BTU 2 chiều inverter tiêu chuẩn b3
Panasonic CU/CS YZ9WKH-8 9000 BTU 2 chiều inverter tiêu chuẩn,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 9000 BTU 2 chiều inverter tiêu chuẩn
Model:CU/CS YZ9WKH-8
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Panasonic CU/CS YZ12WKH-8 12000 BTU 2 chiều inverter tiêu chuẩn b3
Panasonic CU/CS YZ12WKH-8 12000 BTU 2 chiều inverter tiêu chuẩn,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 12000 BTU 2 chiều inverter tiêu chuẩn
Model:CU/CS YZ12WKH-8
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
 

Máy Điều hòa Panasonic AERO SERIES HAI CHIỀU INVERTER cao cấp lọc khí Nanoe-G, Aero Wing

b1 Panasonic CS-CU Z9VKH-8 9000 BTU 2 chiều inverter cao cấp b3
Panasonic CS-CU Z9VKH-8 9000 BTU 2 chiều inverter cao cấp,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 9000 BTU 2 chiều inverter cao cấp
Model:CS-CU Z9VKH-8
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:13.100.000 VND
b5
b1 Panasonic CS-CU Z12VKH-8 12000 BTU 2 chiều inverter cao cấp b3
Panasonic CS-CU Z12VKH-8 12000 BTU 2 chiều inverter cao cấp,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 12000 BTU 2 chiều inverter cao cấp
Model:CS-CU Z12VKH-8
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:15.200.000 VND
b5
b1 Panasonic CS-CU Z18VKH-8 18000 BTU 2 chiều inverter cao cấp b3
Panasonic CS-CU Z18VKH-8 18000 BTU 2 chiều inverter cao cấp,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 18000 BTU 2 chiều inverter cao cấp
Model:CS-CU Z18VKH-8
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:22.500.000 VND
b5
b1 Panasonic CS-CU Z24VKH-8 24000 BTU 2 chiều inverter cao cấp b3
Panasonic CS-CU Z24VKH-8 24000 BTU 2 chiều inverter cao cấp,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 24000 BTU 2 chiều inverter cao cấp
Model:CS-CU Z24VKH-8
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:31.300.000 VND
b5
 

Máy Điều hòa Panasonic AERO SERIES-1 chiều inverter, lọc khí Nanoe-G

b1 Panasonic CS/CU U9VKH-8 9000 BTU 1 chiều inverter cao cấp b3
Panasonic CS/CU U9VKH-8 9000 BTU 1 chiều inverter cao cấp,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter cao cấp
Model:CS/CU U9VKH-8
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:9.400.000 VND
b5
b1 Panasonic CS/CU U12VKH-8 12000 BTU 1 chiều inverter cao cấp b3
Panasonic CS/CU U12VKH-8 12000 BTU 1 chiều inverter cao cấp,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter cao cấp
Model:CS/CU U12VKH-8
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:11.400.000 VND
b5
b1 Panasonic CS/CU U18VKH-8 18000 BTU 1 chiều inverter cao cấp b3
Panasonic CS/CU U18VKH-8 18000 BTU 1 chiều inverter cao cấp,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter cao cấp
Model:CS/CU U18VKH-8
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:17.650.000 VND
b5
b1 Panasonic CS/CU U24VKH-8 24000 BTU 1 chiều inverter cao cấp b3
Panasonic CS/CU U24VKH-8 24000 BTU 1 chiều inverter cao cấp,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 24000 BTU 1 chiều inverter cao cấp
Model:CS/CU U24VKH-8
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:24.200.000 VND
b5
 

Máy Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter Nanoe-G, Kết nối Wifi

b1 Panasonic CU/CS WPU9WKH-8 9000 BTU 1 chiều inverter WIFI b3
Panasonic CU/CS WPU9WKH-8 9000 BTU 1 chiều inverter WIFI,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter WIFI
Model:CU/CS WPU9WKH-8
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:10.200.000 VND
b5
b1 Panasonic CU/CS WPU12WKH-8 12000 BTU 1 chiều inverter WIFI b3
Panasonic CU/CS WPU12WKH-8 12000 BTU 1 chiều inverter WIFI,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter WIFI
Model:CU/CS WPU12WKH-8
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:12.300.000 VND
b5
b1 Panasonic CU/CS WPU18WKH-8 18000 BTU 1 chiều inverter WIFI b3
Panasonic CU/CS WPU18WKH-8 18000 BTU 1 chiều inverter WIFI,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter WIFI
Model:CU/CS WPU18WKH-8
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:18.400.000 VND
b5
b1 Panasonic CU/CS WPU24WKH-8 24000 BTU 1 chiều inverter WIFI b3
Panasonic CU/CS WPU24WKH-8 24000 BTU 1 chiều inverter WIFI,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 24000 BTU 1 chiều inverter WIFI
Model:CU/CS WPU24WKH-8
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:24.700.000 VND
b5
 

Máy điều hòa Panasonic 1 chiều inverter sang trọng Ga R32 lọc Nanoe-G

b1 Panasonic CU/CS XU9VKH-8 9000 BTU 1 chiều inverter cao cấp b3
Panasonic CU/CS XU9VKH-8 9000 BTU 1 chiều inverter cao cấp,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter cao cấp
Model:CU/CS XU9VKH-8
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Panasonic CU/CS XU12VKH-8 12000 BTU 1 chiều inverter cao cấp b3
Panasonic CU/CS XU12VKH-8 12000 BTU 1 chiều inverter cao cấp,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter cao cấp
Model:CU/CS XU12VKH-8
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Panasonic CU/CS XU18VKH-8 18000 BTU 1 chiều inverter cao cấp b3
Panasonic CU/CS XU18VKH-8 18000 BTU 1 chiều inverter cao cấp,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter cao cấp
Model:CU/CS XU18VKH-8
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Panasonic CU/CS XU24VKH-8 24000 BTU 1 chiều inverter cao cấp b3
Panasonic CU/CS XU24VKH-8 24000 BTU 1 chiều inverter cao cấp,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 24000 BTU 1 chiều inverter cao cấp
Model:CU/CS XU24VKH-8
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
 

Máy Điều hòa Panasonic SKY SERIES 2 chiều Inverter

b1 Panasonic CU/CS-VZ9VKH-8 9000 BTU 2 chiều inverter Sky b3
Panasonic CU/CS-VZ9VKH-8 9000 BTU 2 chiều inverter Sky,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 9000 BTU 2 chiều inverter Sky
Model:CU/CS-VZ9VKH-8
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Panasonic CU/CS-VZ12VKH-8 12000 BTU 2 chiều inverter Sky b3
Panasonic CU/CS-VZ12VKH-8 12000 BTU 2 chiều inverter Sky,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 12000 BTU 2 chiều inverter Sky
Model:CU/CS-VZ12VKH-8
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
 

Máy Điều hòa Panasonic SKY SERIES - 1 chiều Inverter

b1 Panasonic CU/CS-VU9UKH-8 9000 BTU 1 chiều inverter Sky b3
Panasonic CU/CS-VU9UKH-8 9000 BTU 1 chiều inverter Sky,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter Sky
Model:CU/CS-VU9UKH-8
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:14.400.000 VND
b5
b1 Panasonic CU/CS-VU12UKH-8 12000 BTU 1 chiều inverter Sky b3
Panasonic CU/CS-VU12UKH-8 12000 BTU 1 chiều inverter Sky,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter Sky
Model:CU/CS-VU12UKH-8
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:17.400.000 VND
b5
b1 Panasonic CU/CS-VU18UKH-8 18000 BTU 1 chiều inverter Sky b3
Panasonic CU/CS-VU18UKH-8 18000 BTU 1 chiều inverter Sky,Panasonic,Máy lạnh Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter Sky
Model:CU/CS-VU18UKH-8
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:26.700.000 VND
b5

Máy Điều hòa Panasonic 1 chiều, 2 chiều, inverter 2020

Tìm nhanh
Tin tức mới nhất