Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686

Điều hòa -- > Máy Điều hòa Mitsubishi Electric

Máy Điều hòa Mitsubishi Electric

 

Máy Điều hòa Mitsubishi electric 1 chiều thường ga R410A

b1 Mitsubishi Electric 9000 BTU 1 chiều inverter MSY/MUY-GH10VA b3
Mitsubishi Electric 9000 BTU 1 chiều inverter MSY/MUY-GH10VA,Điều hòa Mitsubishi Electric,MSY/MUY-GH10VA
Model:MSY/MUY-GH10VA
Công suất:9000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Mitsubishi Electric 12000 BTU 1 chiều inverter MSY/MUY-GH13VA b3
Mitsubishi Electric 12000 BTU 1 chiều inverter MSY/MUY-GH13VA,Điều hòa Mitsubishi Electric,MSY/MUY-GH13VA
Model:MSY/MUY-GH13VA
Công suất:12000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Mitsubishi Electric 18000 BTU 1 chiều inverter MSY/MUY-GH18VA b3
Mitsubishi Electric 18000 BTU 1 chiều inverter MSY/MUY-GH18VA,Điều hòa Mitsubishi Electric,MSY/MUY-GH18VA
Model:MSY/MUY-GH18VA
Công suất:18000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Mitsubishi Electric 24000 BTU 1 chiều inverter MSY/MUY-GH24VA b3
Mitsubishi Electric 24000 BTU 1 chiều inverter MSY/MUY-GH24VA,Điều hòa Mitsubishi Electric,MSY/MUY-GH24VA
Model:MSY/MUY-GH24VA
Công suất:24000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
 

Máy Điều hòa Mitsubishi 1 chiều Inverter GA R410A

b1 Mitsubishi Electric 9000 BTU 1 chiều thường MU/MS-HM25VA b3
Mitsubishi Electric 9000 BTU 1 chiều thường MU/MS-HM25VA,Điều hòa Mitsubishi Electric,MU/MS-HM25VA
Model:MU/MS-HM25VA
Công suất:9000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Mitsubishi Electric 12000 BTU 1 chiều thường MU/MS-HM35VA b3
Mitsubishi Electric 12000 BTU 1 chiều thường MU/MS-HM35VA,Điều hòa Mitsubishi Electric,MU/MS-HM35VA
Model:MU/MS-HM35VA
Công suất:12000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Mitsubishi Electric 18000 BTU 1 chiều thường MU/MS-HM50VA b3
Mitsubishi Electric 18000 BTU 1 chiều thường MU/MS-HM50VA,Điều hòa Mitsubishi Electric,MU/MS-HM50VA
Model:MU/MS-HM50VA
Công suất:18000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Mitsubishi Electric 22000 BTU 1 chiều thường MU/MS-HM60VA b3
Mitsubishi Electric 22000 BTU 1 chiều thường MU/MS-HM60VA,Điều hòa Mitsubishi Electric,MU/MS-HM60VA
Model:MU/MS-HM60VA
Công suất:24000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
 

Máy Điều hòa Mitsubishi Electric 1 chiều inverter R32

b1 Mitsubishi Electric 9000 BTU 1 chiều inverter MSY/MUY-JP10VF b3
Mitsubishi Electric 9000 BTU 1 chiều inverter MSY/MUY-JP10VF,Điều hòa Mitsubishi Electric,MSY/MUY-JP10VF
Model:MSY/MUY-JP10VF
Công suất:9000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Mitsubishi Electric 12000 BTU 1 chiều inverter MSY/MUY-JP13VF b3
Mitsubishi Electric 12000 BTU 1 chiều inverter MSY/MUY-JP13VF,Điều hòa Mitsubishi Electric,MSY/MUY-JP13VF
Model:MSY/MUY-JP13VF
Công suất:12000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Mitsubishi Electric 18000 BTU 1 chiều inverter MSY/MUY-JP18VF b3
Mitsubishi Electric 18000 BTU 1 chiều inverter MSY/MUY-JP18VF,Điều hòa Mitsubishi Electric,MSY/MUY-JP18VF
Model:MSY/MUY-JP18VF
Công suất:18000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Mitsubishi Electric 22000 BTU 1 chiều inverter MSY/MUY-JP24VF b3
Mitsubishi Electric 22000 BTU 1 chiều inverter MSY/MUY-JP24VF,Điều hòa Mitsubishi Electric,MSY/MUY-JP24VF
Model:MSY/MUY-JP24VF
Công suất:24000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
 

Máy Điều hòa Mitsubishi 2 chiều Inverter

b1 Mitsubishi Electric 9000 BTU 2 chiều inverter MUZ/MSZ-HL25VA b3
Mitsubishi Electric 9000 BTU 2 chiều inverter MUZ/MSZ-HL25VA,Điều hòa Mitsubishi Electric,MUZ/MSZ-HL25VA
Model:MUZ/MSZ-HL25VA
Công suất:9000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Mitsubishi Electric 12000 BTU 2 chiều inverter MUZ/MSZ-HL35VA b3
Mitsubishi Electric 12000 BTU 2 chiều inverter MUZ/MSZ-HL35VA,Điều hòa Mitsubishi Electric,MUZ/MSZ-HL35VA
Model:MUZ/MSZ-HL35VA
Công suất:12000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Mitsubishi Electric 18000 BTU 2 chiều inverter MUZ/MSZ-HL50VA b3
Mitsubishi Electric 18000 BTU 2 chiều inverter MUZ/MSZ-HL50VA,Điều hòa Mitsubishi Electric,MUZ/MSZ-HL50VA
Model:MUZ/MSZ-HL50VA
Công suất:18000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
 

Máy Điều hòa Mitsubishi 1 chiều R32

b1 Mitsubishi Electric 9000 BTU 1 chiều thường MU/MS-HP25VF b3
Mitsubishi Electric 9000 BTU 1 chiều thường MU/MS-HP25VF,Điều hòa Mitsubishi Electric,MU/MS-HP25VF
Model:MU/MS-HP25VF
Công suất:9000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Mitsubishi Electric 12000 BTU 1 chiều thường MU/MS-HP35VF b3
Mitsubishi Electric 12000 BTU 1 chiều thường MU/MS-HP35VF,Điều hòa Mitsubishi Electric,MU/MS-HP35VF
Model:MU/MS-HP35VF
Công suất:12000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Mitsubishi Electric 18000 BTU 1 chiều thường MU/MS-HP50VF b3
Mitsubishi Electric 18000 BTU 1 chiều thường MU/MS-HP50VF,Điều hòa Mitsubishi Electric,MU/MS-HP50VF
Model:MU/MS-HP50VF
Công suất:18000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Mitsubishi Electric 22000 BTU 1 chiều thường MU/MS-HP60VF b3
Mitsubishi Electric 22000 BTU 1 chiều thường MU/MS-HP60VF,Điều hòa Mitsubishi Electric,MU/MS-HP60VF
Model:MU/MS-HP60VF
Công suất:24000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5

Máy Điều hòa Mitsubishi Electric công nghệ nhật, chạy êm

Tìm nhanh
Tin tức mới nhất