Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686

Điều hòa -- > Máy Điều hòa Midea

Máy Điều hòa Midea

 

Máy Điều hòa Midea 1 chiều

b1 Máy Điều hoà Midea 9000BTU 1 chiều MSAFB-10CRN8 b3
Máy Điều hoà Midea 9000BTU 1 chiều MSAFB-10CRN8,Máy lạnh midea 9000 BTU 1 chiều,MSAFB-10CRN8
Model:MSAFB-10CRN8
Công suất: 9.000BTU
Giá bán:4.500.000 VND
b5
b1 Máy Điều hoà Midea 12000BTU 1 chiều MSAFB-12CRN8 b3
Máy Điều hoà Midea 12000BTU 1 chiều MSAFB-12CRN8,Máy điều hòa Midea 12.000 BTU một chiều,MSAFB-12CRN8
Model:MSAFB-12CRN8
Công suất:12.000BTU
Giá bán:5.700.000 VND
b5
b1 Máy Điều hoà Midea 18000BTU 1 chiều MSAFB-18CRN8 b3
Máy Điều hoà Midea 18000BTU 1 chiều MSAFB-18CRN8,Máy lạnh midea 18000 BTU 1 chiều,MSAFB-18CRN8
Model:MSAFB-18CRN8
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:9.100.000 VND
b5
b1 Máy Điều hoà Midea 24000BTU 1 chiều MSAB1-24CRN1 b3
Máy Điều hoà Midea 24000BTU 1 chiều MSAB1-24CRN1,Máy lạnh midea 24000 BTU 1 chiều,MSAB1-24CRN1
Model:MSAB1-24CRN1
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:12.600.000 VND
b5
 

Máy Điều hòa Midea 2 chiều

b1 Máy Điều hòa Midea 2 chiều MSMA-09HR b3
Máy Điều hòa Midea 2 chiều MSMA-09HR,Máy lạnh Midea 9000BTU,MSMA1-09HRN1
Model:MSMA1-09HRN1
Công suất: 9.000BTU
Giá bán:5.700.000 VND
b5
b1 Máy Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-13HRN1 b3
Máy Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-13HRN1,Điều hòa không khí, máy lạnh Midea 12000BTU,MSMA1-13HRN1
Model:MSMA1-13HRN1
Công suất:12.000BTU
Giá bán:6.900.000 VND
b5
b1 Máy Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-18HRN1 b3
Máy Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-18HRN1,Điều hòa không khí, máy lạnh Midea 18000BTU,MSMA1-18HRN1
Model:MSMA1-18HRN1
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:10.300.000 VND
b5
b1 Máy Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-24HRN1 b3
Máy Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-24HRN1,Điều hòa không khí, máy lạnh Midea 24000BTU,MSMA1-24HRN1
Model:MSMA1-24HRN1
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:13.500.000 VND
b5
 

Máy Điều hòa Midea 1 chiều inverter

b1 Điều hòa Midea 9000 BTU 1 chiều inverter MSMAI-10CRDN1 b3
Điều hòa Midea 9000 BTU 1 chiều inverter MSMAI-10CRDN1,Máy lạnh Midea 9000BTU 1 chiều inverter,MSMAI-10CRDN1
Model:MSMAI-10CRDN1
Công suất: 9.000BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Midea 12000 BTU 1 chiều inverter MSMAI-13CRDN1 b3
Điều hòa Midea 12000 BTU 1 chiều inverter MSMAI-13CRDN1,Máy lạnh Midea 12000BTU 1 chiều inverter,MSMAI-13CRDN1
Model:MSMAI-13CRDN1
Công suất:12.000BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Midea 18000 BTU 1 chiều inverter MSMAI-18CRDN1 b3
Điều hòa Midea 18000 BTU 1 chiều inverter MSMAI-18CRDN1,Máy lạnh Midea 18000BTU 1 chiều inverter,MSMAI-18CRDN1
Model:MSMAI-18CRDN1
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Midea 24000 BTU 1 chiều inverter MSMAI-24CRDN1 b3
Điều hòa Midea 24000 BTU 1 chiều inverter MSMAI-24CRDN1,Máy lạnh Midea 24000BTU 1 chiều inverter,MSMAI-24CRDN1
Model:MSMAI-24CRDN1
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5

Máy Điều hòa Midea giá rẻ chỉ hơn 4 triệu, 2020

Tìm nhanh
Tin tức mới nhất