Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686

Điều hòa -- > Máy Điều hòa General

Máy Điều hòa General

 

Máy Điều hòa General 1 chiều inverter

b1 General 9000 BTU 1 chiều inverter ASGG09JLTB-V b3
General 9000 BTU 1 chiều inverter ASGG09JLTB-V,Điều hòa General,ASGG09JLTB-V
Model:ASGG09JLTB-V
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 General 12000 BTU 1 chiều inverter ASGG12JLTB-V b3
General 12000 BTU 1 chiều inverter ASGG12JLTB-V,Điều hòa General,ASGG12JLTB-V
Model:ASGG12JLTB-V
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 General18000 BTU 1 chiều inverter ASGA18JCC b3
General18000 BTU 1 chiều inverter ASGA18JCC,Điều hòa General,ASGA18JCC
Model:ASGA18JCC
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 General 24000 BTU 1 chiều inverter ASGA24JCC b3
General 24000 BTU 1 chiều inverter ASGA24JCC,Điều hòa General,ASGA24JCC
Model:ASGA24JCC
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
 

Máy điều hòa General 2 chiều

b1 General 9000 BTU 2 chiều inverter ASHG 09LL/AOHG 09LL b3
General 9000 BTU 2 chiều inverter ASHG 09LL/AOHG 09LL,Điều hòa General,ASHG 09LL/AOHG 09LL
Model:ASHG 09LL/AOHG 09LL
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 General 12000 BTU 2 chiều inverter ASHG 12LL/AOHG 12LL b3
General 12000 BTU 2 chiều inverter ASHG 12LL/AOHG 12LL,Điều hòa General,ASHG 12LL/AOHG 12LL
Model:ASHG 12LL/AOHG 12LL
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 General18000 BTU 2 chiều inverter ASHA18LEC b3
General18000 BTU 2 chiều inverter ASHA18LEC,Điều hòa General,ASHA18LEC
Model:ASHA18LEC
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 General 24000 BTU 2 chiều inverter ASHA24LFC b3
General 24000 BTU 2 chiều inverter ASHA24LFC,Điều hòa General,ASHA24LFC
Model:ASHA24LFC
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
 

Máy điều hòa General 1 chiều

b1 General 9000 BTU 1 chiều thường R32 ASGA 09BMTA/AOGA 09BMT b3
General 9000 BTU 1 chiều thường R32 ASGA 09BMTA/AOGA 09BMT ,Điều hòa General,ASGA 09BMTA/AOGA 09BMT
Model:ASGA 09BMTA/AOGA 09BMT
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 General 12000 BTU 1 chiều thường R32 ASGA 12BMTA/AOGA 12BMT b3
General 12000 BTU 1 chiều thường R32 ASGA 12BMTA/AOGA 12BMT,Điều hòa General,ASGA 12BMTA/AOGA 12BMT
Model:ASGA 12BMTA/AOGA 12BMT
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 General18000 BTU 1 chiều thường R32 ASGA 18FMTA b3
General18000 BTU 1 chiều thường R32 ASGA 18FMTA,Điều hòa General,ASGA 18FMTA
Model:ASGA 18FMTA
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 General 24000 BTU 1 chiều thường R32 ASGA 24FMTA b3
General 24000 BTU 1 chiều thường R32 ASGA 24FMTA,Điều hòa General,ASGA 24FMTA
Model:ASGA 24FMTA
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5

Máy Điều hòa General Công nghệ Nhật Bản, giá rẻ

Tìm nhanh
Tin tức mới nhất