Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686

Điều hòa -- > Máy Điều hòa Funiki

Máy Điều hòa Funiki

 

Máy Điều hòa Funiki 1 chiều ga R32

b1 Máy Điều hòa Funiki 9000 1 chiều HSC09MMC ga R32 b3
Máy Điều hòa Funiki 9000 1 chiều HSC09MMC ga R32,Funiki 9000 BTU 1 chiều,HSC09MMC
Model:HSC09MMC
Công suất: 9.000BTU
Giá bán:4.300.000 VND
b5
b1 Máy Điều hòa Funiki 12000 1 chiều HSC12MMC ga R32 b3
Máy Điều hòa Funiki 12000 1 chiều HSC12MMC ga R32,Funiki 12000 BTU 1 chiều,HSC12MMC
Model:HSC12MMC
Công suất:12.000BTU
Giá bán:5.700.000 VND
b5
b1 Máy Điều hòa Funiki 18000 1 chiều HSC18MMC ga R32 b3
Máy Điều hòa Funiki 18000 1 chiều HSC18MMC ga R32,Funiki 18000 BTU 1 chiều,HSC18MMC
Model:HSC18MMC
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:8.600.000 VND
b5
b1 Máy Điều hòa Funiki 24000 1 chiều HSC24MMC ga R32 b3
Máy Điều hòa Funiki 24000 1 chiều HSC24MMC ga R32,Funiki 24000 BTU 1 chiều,HSC24MMC
Model:HSC24MMC
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:11.350.000 VND
b5
 

Máy Điều hòa Funiki 1 chiều ga R410A xuất xứ Malaysia

b1 Máy Điều hòa Funiki 9000 1 chiều SC09MMC ga R410A b3
Máy Điều hòa Funiki 9000 1 chiều SC09MMC ga R410A,Funiki 9000 BTU 1 chiều,SC09MMC/MAC
Model:SC09MMC/MAC
Công suất: 9.000BTU
Giá bán:4.300.000 VND
b5
b1 Máy Điều hòa Funiki 12000 1 chiều SC12MMC ga R410A b3
Máy Điều hòa Funiki 12000 1 chiều SC12MMC ga R410A,Funiki 12000 BTU 1 chiều,SC12MMC/MAC
Model:SC12MMC/MAC
Công suất:12.000BTU
Giá bán:5.700.000 VND
b5
b1 Máy Điều hòa Funiki 18000 1 chiều SC18MMC ga R410A b3
Máy Điều hòa Funiki 18000 1 chiều SC18MMC ga R410A,Funiki 18000 BTU 1 chiều,SC18MMC/MAC
Model:SC18MMC/MAC
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:8.600.000 VND
b5
b1 Máy Điều hòa Funiki 24000 1 chiều SC24MMC ga R410A b3
Máy Điều hòa Funiki 24000 1 chiều SC24MMC ga R410A,Funiki 24000 BTU 1 chiều,SC24MMC/MAC
Model:SC24MMC/MAC
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:11.350.000 VND
b5
 

Máy Điều hòa Funiki 2 chiều ga R410A xuất xứ Malaysia

b1 Máy Điều hòa Funiki 9000 2chiều SH09MMC ga R410A b3
Máy Điều hòa Funiki 9000 2chiều SH09MMC ga R410A,Funiki 9000 BTU 2 chiều,SH09MMC/MAC
Model:SH09MMC/MAC
Công suất: 9.000BTU
Giá bán:4.850.000 VND
b5
b1 Máy Điều hòa Funiki 12000 2 chiều SH12MMC ga R410A b3
Máy Điều hòa Funiki 12000 2 chiều SH12MMC ga R410A,Funiki 22000 BTU 2 chiều,SH12MMC/MAC
Model:SH12MMC/MAC
Công suất:12.000BTU
Giá bán:6.250.000 VND
b5
b1 Máy Điều hòa Funiki 18000 2 chiều SH18MMC ga R410A b3
Máy Điều hòa Funiki 18000 2 chiều SH18MMC ga R410A,Funiki 28000 BTU 2 chiều,SH18MMC/MAC
Model:SH18MMC/MAC
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:9.500.000 VND
b5
b1 Máy Điều hòa Funiki 24000 2 chiều SH24MMC ga R410A b3
Máy Điều hòa Funiki 24000 2 chiều SH24MMC ga R410A,Funiki 24000 BTU 2 chiều,SH24MMC/MAC
Model:SH24MMC/MAC
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:12.550.000 VND
b5

Máy Điều hòa Funiki giá rẻ chỉ từ hơn 4 triệu

Tìm nhanh
Tin tức mới nhất