Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686

Điều hòa -- > Máy Điều hòa Casper

Máy Điều hòa Casper

 

Máy Điều hòa Casper 2 chiều

b1 Điều hòa Casper 9000btu 2 chiều EH-09TL22 b3
Điều hòa Casper 9000btu 2 chiều EH-09TL22,Casper,EH-09TL22
Model:EH-09TL22
Công suất:9.000
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Casper 12000btu 2 chiều EH-12TL22 b3
Điều hòa Casper 12000btu 2 chiều EH-12TL22,Casper,EH-12TL22
Model:EH-12TL22
Công suất:12.000
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Casper 18000btu 2 chiều EH-18TL22 b3
Điều hòa Casper 18000btu 2 chiều EH-18TL22,Casper,EH-18TL22
Model:EH-18TL22
Công suất:18.000
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Casper 24000btu 2 chiều EH-24TL22 b3
Điều hòa Casper 24000btu 2 chiều EH-24TL22,Casper,EH-24TL22
Model:EH-24TL22
Công suất:24.000
Giá bán:Liên hệ VND
b5
 

Máy Điều hòa Casper 1 chiều

b1 Điều hòa Casper 9000btu 1 chiều EC-09TL22 b3
Điều hòa Casper 9000btu 1 chiều EC-09TL22,Casper,EC-09TL22
Model:EC-09TL22
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Casper 12000btu 1 chiều EC-12TL22 b3
Điều hòa Casper 12000btu 1 chiều EC-12TL22,Casper,EC-12TL22
Model:EC-12TL22
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Casper 18000btu 1 chiều EC-18TL22 b3
Điều hòa Casper 18000btu 1 chiều EC-18TL22,Casper,EC-18TL22
Model:EC-18TL22
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Casper 24000btu 1 chiều EC-24TL22 b3
Điều hòa Casper 24000btu 1 chiều EC-24TL22,Casper,EC-24TL22
Model:EC-24TL22
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
 

Máy Điều hòa Casper 1 chiều dòng SC

b1 Máy Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều SC-09TL22 b3
Máy Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều SC-09TL22,Casper,SC-09TL22
Model:SC-09TL22
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều SC-12TL22 b3
Máy Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều SC-12TL22,Casper,SC-12TL22
Model:SC-12TL22
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều SC18TL22 b3
Máy Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều SC18TL22,Casper,SC18TL22
Model:SC18TL22
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Casper 24000 BTU 1 chiều SC-24TL22 b3
Máy Điều hòa Casper 24000 BTU 1 chiều SC-24TL22,Casper,SC-24TL22
Model:SC-24TL22
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều SC-09TL11 b3
Máy Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều SC-09TL11,Casper,SC-09TL11
Model:SC-09TL11
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều SC-12TL11 b3
Máy Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều SC-12TL11,Casper,SC-12TL11
Model:SC-12TL11
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều SC-18TL11 b3
Máy Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều SC-18TL11,Casper,SC-18TL11
Model:SC-18TL11
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Casper 24000 BTU 1 chiều SC-24TL11 b3
Máy Điều hòa Casper 24000 BTU 1 chiều SC-24TL11,Casper,SC-24TL11
Model:SC-24TL11
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
 

Máy Điều hòa Casper inverter 1,2 chiều

b1 Máy Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều inverter ga R410A GC-09TL22 b3
Máy Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều inverter ga R410A GC-09TL22,Casper,GC-09TL22
Model:GC-09TL22
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều inverter ga R410A GC-12TL22 b3
Máy Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều inverter ga R410A GC-12TL22,Casper,GC-12TL22
Model:GC-12TL22
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều inverter ga R410A IC-18TL33 b3
Máy Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều inverter ga R410A IC-18TL33,Casper,IC-18TL33
Model:IC-18TL33
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Casper 24000 BTU 1 chiều inverter ga R410A IC-24TL33 b3
Máy Điều hòa Casper 24000 BTU 1 chiều inverter ga R410A IC-24TL33,Casper,IC-24TL33
Model:IC-24TL33
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Casper 9000 BTU 2 chiều inverter ga R410A GH-09TL22 b3
Máy Điều hòa Casper 9000 BTU 2 chiều inverter ga R410A GH-09TL22,Casper,GH-09TL22
Model:GH-09TL22
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Casper 12000 BTU 2 chiều inverter ga R410A GH-12TL22 b3
Máy Điều hòa Casper 12000 BTU 2 chiều inverter ga R410A GH-12TL22,Casper,GH-12TL22
Model:GH-12TL22
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều inverter ga R410A IH-18TL11 b3
Máy Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều inverter ga R410A IH-18TL11,Casper,IH-18TL11
Model:IH-18TL11
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Casper 24000 BTU 2 chiều inverter ga R410A IH-24TL11 b3
Máy Điều hòa Casper 24000 BTU 2 chiều inverter ga R410A IH-24TL11,Casper,IH-24TL11
Model:IH-24TL11
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5

Máy Điều hòa Casper hàng Thái giá rẻ, mua tại kho cực rẻ

Tìm nhanh
Tin tức mới nhất