Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686

Điều hòa -- > Máy Điều hòa Carrier

Máy Điều hòa Carrier

 

Máy Điều hòa Carrier 1 chiều nhập khẩu Thái Lan

b1 Máy Điều hoà CARRIER 1 chiều 10000BTU 38/42 CER010 b3
Máy Điều hoà CARRIER 1 chiều 10000BTU 38/42 CER010,Điều hòa nhiệt độ CUR010 ,Điều hòa Carrier CUR010
Model:38/42 CER010
Công suất:10.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hoà CARRIER 1 chiều 13000BTU 38/42 CER013 b3
Máy Điều hoà CARRIER 1 chiều 13000BTU 38/42 CER013,Điều hòa nhiệt độ CUR013 ,Điều hòa Carrier CUR013
Model:38/42 CER013
Công suất:13.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hoà CARRIER 1 chiều 18000BTU 38/42 CER018 b3
Máy Điều hoà CARRIER 1 chiều 18000BTU 38/42 CER018,Điều hòa nhiệt độ CUR018 ,Điều hòa Carrier CUR018
Model:38/42 CER018
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hoà CARRIER 1 chiều 24000BTU 38/42 CER024 b3
Máy Điều hoà CARRIER 1 chiều 24000BTU 38/42 CER024,Điều hòa nhiệt độ CUR024 ,Điều hòa Carrier CUR024
Model:38/42 CER024
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
 

Máy ĐIỀU HÒA Carrier INVERTER 2 CHIỀU

b1 Máy Điều hòa Carrier 2 chiều INVERTER 10000BTU 38-42 HVES010 b3
Máy Điều hòa Carrier 2 chiều INVERTER 10000BTU 38-42 HVES010,Title3,Title2
Model:38/42 HVES010
Công suất:9.000
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Carrier 2 chiều INVERTER 13000BTU 38-42 HVES013 b3
Máy Điều hòa Carrier 2 chiều INVERTER 13000BTU 38-42 HVES013,Title3,Title2
Model:38/42 HVES013
Công suất:12.000
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Carrier 2 chiều INVERTER 18000BTU 38-42 HVES018 b3
Máy Điều hòa Carrier 2 chiều INVERTER 18000BTU 38-42 HVES018,Title3,Title2
Model:38/42 HVES018
Công suất:18.000
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hòa Carrier 2 chiều INVERTER 22000BTU 38-42 HVES022 b3
Máy Điều hòa Carrier 2 chiều INVERTER 22000BTU 38-42 HVES022,Title3,Title2
Model:38/42 HVES022
Công suất:22.000
Giá bán:Liên hệ VND
b5
 

Máy Điều hòa Carrier 2 chiều nhập khẩu Thái Lan

b1 Máy Điều hoà CARRIER 2 chiều 10000BTU 38/42 HES010 b3
Máy Điều hoà CARRIER 2 chiều 10000BTU 38/42 HES010,Điều hòa nhiệt độ HES010,Điều hòa Carrier HES010
Model:38/42 HES010
Công suất:10.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hoà CARRIER 2 chiều 12000BTU 38/42 HES012 b3
Máy Điều hoà CARRIER 2 chiều 12000BTU 38/42 HES012,Điều hòa nhiệt độ HES012 ,Điều hòa Carrier HES012
Model:38/42 HES012
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hoà CARRIER 2 chiều 18000BTU 38/42 HES018 b3
Máy Điều hoà CARRIER 2 chiều 18000BTU 38/42 HES018,Điều hòa nhiệt độ HES018 ,Điều hòa Carrier HES018
Model:38/42 HES018
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hoà CARRIER 2 chiều 24000BTU 38/42 HES024 b3
Máy Điều hoà CARRIER 2 chiều 24000BTU 38/42 HES024,Điều hòa nhiệt độ HES024,Điều hòa Carrier HES024
Model:38/42 HES024
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
 

Máy Điều hòa Carrier 1 chiều Inverter nhập khẩu Thái Lan

b1 Máy Điều hoà CARRIER 1 chiều 10000BTU Inverter 38/42 CVUR010 b3
Máy Điều hoà CARRIER 1 chiều 10000BTU Inverter 38/42 CVUR010,Điều hòa nhiệt độ CVSR010,Điều hòa Carrier CVSR010
Model:38/42 CVUR010
Công suất:10.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hoà CARRIER 1 chiều 13000BTU Inverter 38/42 CVUR013 b3
Máy Điều hoà CARRIER 1 chiều 13000BTU Inverter 38/42 CVUR013,Điều hòa nhiệt độ CVSR013,Điều hòa Carrier CVSR013
Model:38/42 CVUR013
Công suất:13.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Máy Điều hoà CARRIER 1 chiều 16000BTU Inverter 38/42 CVUR018 b3
Máy Điều hoà CARRIER 1 chiều 16000BTU Inverter 38/42 CVUR018,Điều hòa nhiệt độ CVSR016,Điều hòa Carrier CVSR016
Model:38/42 CVUR018
Công suất:16.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5

Máy Điều hòa Carrier công nghệ mỹ, nhập khẩu Thái Lan

Tìm nhanh
Tin tức mới nhất