Dieu hoa
Kinh doanh 1
04.35149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0938161686

Điều hòa -- > Máy Điều hòa Mitsubishi Heavy

Máy Điều hòa Mitsubishi Heavy

 

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều inverter (Tiêu chuẩn)

b1 Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 1 chiều inverter SRC/SRK10YW-S5 b3
Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 1 chiều inverter SRC/SRK10YW-S5,Mitsubishi,SRC/SRK10YW-S5
Model:SRC/SRK10YW-S5
Công suất:9000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU 1 chiều inverter SRC/SRK13YW-S5 b3
Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU 1 chiều inverter SRC/SRK13YW-S5,Mitsubishi,SRC/SRK13YW-S5
Model:SRC/SRK13YW-S5
Công suất:12000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU 1 chiều inverter SRC/SRK18YW-S5 b3
Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU 1 chiều inverter SRC/SRK18YW-S5,Mitsubishi,SRC/SRK18YW-S5
Model:SRC/SRK18YW-S5
Công suất:18000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Mitsubishi Heavy 24000 BTU 1 chiều inverter SRC/SRK24YW-S5 b3
Điều hòa Mitsubishi Heavy 24000 BTU 1 chiều inverter SRC/SRK24YW-S5,Mitsubishi,SRC/SRK24YW-S5
Model:SRC/SRK24YW-S5
Công suất:24000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
 

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều inverter (Cao cấp)

b1 Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 1 chiều inverter SRC/SRK10YL-S5 b3
Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 1 chiều inverter SRC/SRK10YL-S5,Mitsubishi,SRC/SRK10YL-S5
Model:SRC/SRK10YL-S5
Công suất:9000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU 1 chiều inverter SRC/SRK13YL-S5 b3
Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU 1 chiều inverter SRC/SRK13YL-S5,Mitsubishi,SRC/SRK13YL-S5
Model:SRC/SRK13YL-S5
Công suất:12000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU 1 chiều inverter SRC/SRK18YL-S5 b3
Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU 1 chiều inverter SRC/SRK18YL-S5,Mitsubishi,SRC/SRK18YL-S5
Model:SRC/SRK18YL-S5
Công suất:18000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
 

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều

b1 Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 1 chiều SRK/SRC 10CRS-S5 b3
Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 1 chiều SRK/SRC 10CRS-S5,Mitsubishi,SRK/SRC 10CRS-S5
Model:SRK/SRC 10CRS-S5
Công suất:10.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU 1 chiều SRK/SRC 13CRS-S5 b3
Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU 1 chiều SRK/SRC 13CRS-S5,Mitsubishi,SRK/SRC 13CRS-S5
Model:SRK/SRC 13CRS-S5
Công suất:13.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU 1 chiều SRK/SRC 19CSS-S5 b3
Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU 1 chiều SRK/SRC 19CSS-S5,Mitsubishi,SRK/SRC 19CSS-S5
Model:SRK/SRC 19CSS-S5
Công suất:18.100 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Mitsubishi Heavy 24000 BTU 1 chiều SRK/SRC 25CSS-S5 b3
Điều hòa Mitsubishi Heavy 24000 BTU 1 chiều SRK/SRC 25CSS-S5,Mitsubishi,SRK/SRC 25CSS-S5
Model:SRK/SRC 25CSS-S5
Công suất:24.600 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 1 chiều SRK/SRC 09CTR b3
Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 1 chiều SRK/SRC 09CTR,Mitsubishi,SRK/SRC 09CTR
Model:SRK/SRC 09CTR
Công suất:9.000BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU 1 chiều SRK/SRC 12CT-S5 b3
Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU 1 chiều SRK/SRC 12CT-S5,Mitsubishi,SRK/SRC 12CT-S5
Model:SRK/SRC 12CT-S5
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU 1 chiều SRK/SRC 18CS-S5 b3
Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU 1 chiều SRK/SRC 18CS-S5,Mitsubishi,SRK/SRC 18CS-S5
Model:SRK/SRC 18CS-S5
Công suất:17.060 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Mitsubishi Heavy 24000 BTU 1 chiều SRK/SRC 24CS-S5 b3
Điều hòa Mitsubishi Heavy 24000 BTU 1 chiều SRK/SRC 24CS-S5,Mitsubishi,SRK/SRC 24CS-S5
Model:SRK/SRC 24CS-S5
Công suất:22.860 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
 

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter Ga R410A

b1 Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 2 chiều inverter SRK/SRC25ZSPS-S5 b3
Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 2 chiều inverter SRK/SRC25ZSPS-S5,Mitsubishi,SRK/SRC25ZSPS-S5
Model:SRK/SRC25ZSPS-S5
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU 2 chiều inverter SRK/SRC35ZSPS-S5 b3
Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU 2 chiều inverter SRK/SRC35ZSPS-S5,Mitsubishi,SRK/SRC35ZSPS-S5
Model:SRK/SRC35ZSPS-S5
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Mitsubishi Heavy 14000 BTU 2 chiều inverter SRK/SRC45ZSPS-S5 b3
Điều hòa Mitsubishi Heavy 14000 BTU 2 chiều inverter SRK/SRC45ZSPS-S5,Mitsubishi,SRK/SRC45ZSPS-S5
Model:SRK/SRC45ZSPS-S5
Công suất:14.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 2 chiều inverter SRK/SRC 25ZJ-S5 b3
Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 2 chiều inverter SRK/SRC 25ZJ-S5,Mitsubishi,SRK/SRC 25ZJ-S5
Model:SRK/SRC 25ZJ-S5
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 2 chiều inverter SRK/SRC 25ZS-S5 b3
Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 2 chiều inverter SRK/SRC 25ZS-S5,Mitsubishi,SRK/SRC 25ZS-S5
Model:SRK/SRC 25ZS-S5
Công suất:9.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU 2 chiều inverter SRK/SRC 35ZS-S5 b3
Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU 2 chiều inverter SRK/SRC 35ZS-S5,Mitsubishi,SRK/SRC 35ZS-S5
Model:SRK/SRC 35ZS-S5
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU 2 chiều inverter SRK/SRC 50ZS-S5 b3
Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU 2 chiều inverter SRK/SRC 50ZS-S5,Mitsubishi,SRK/SRC 50ZS-S5
Model:SRK/SRC 50ZS-S5
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5
b1 Điều hòa Mitsubishi Heavy 24000 BTU 2 chiều inverter SRK/SRC 71ZS-S5 b3
Điều hòa Mitsubishi Heavy 24000 BTU 2 chiều inverter SRK/SRC 71ZS-S5,Mitsubishi,SRK/SRC 71ZS-S5
Model:SRK/SRC 71ZS-S5
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
b5

Máy Điều Hòa Mitsubishi Heavy inverter giá rẻ

Tìm nhanh
Tin tức mới nhất